020 530 0160

Vraagtekens bij gang van zaken omtrent inzageverzoek BKR-gegevens

Gepubliceerd op 14 december 2018 categorieën 

Het is niet eenvoudig om als betrokken persoon kredietgegevens in te zien bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit blijkt uit berichtgeving van de NOS. In het artikel stellen verschillende juristen dat het BKR twijfelachtig handelt in het kader van de regelgeving omtrent het recht van inzage van  persoonsgegevens.

Het BKR slaat gegevens van miljoenen Nederlanders over leningen, schulden en betalingsachterstanden op. Wanneer iemand een hypotheek of lening wilt aanvragen, wordt er altijd eerst naar de BKR-registratie gekeken. Het is dus van belang dat de informatie die het BKR heeft ook door de betrokkene (tijdig) kan worden ingezien. Zo weet de persoon in kwestie namelijk wat zijn schuld is en of laatstgenoemde bijvoorbeeld een hypotheek of lening kan krijgen.

Juristen laten echter aan de NOS weten dat het recht tot inzage van deze gegevens bij het BKR niet op de manier gaat als onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorgeschreven is. Het BKR vraagt allereerst geldbedragen van 4,95 tot 12,50 Euro voor directe inzage van de gegevens. Er wordt wel een kosteloze optie geboden, maar dan kan het 4 weken duren voordat het BKR de gegevens verstrekt. Onder de AVG mag er niet zomaar een vergoeding worden gevraagd voor een dergelijke inzage. Dit mag enkel in geval bijkomende kopieën worden gevraagd. Bovendien is de verwerkingsverantwoordelijke gehouden, binnen een maand maar eigenlijk zo snel mogelijk, de informatie te verstrekken. De NOS bericht dat er bij het kosteloze verzoek tot inzage meestal 4 weken op de gegevens gewacht moet worden. Dit terwijl bij een betaald verzoek de informatie direct wordt verstrekt. Deze werkwijze is voor mensen met schulden onwenselijk. De betrokken personen die inzicht willen in hun schulden zullen immers gebaat zijn bij een snelle inzage, maar beschikken nu eenmaal niet over de financiële middelen hiervoor.

Bovendien wordt de kosteloze inzage op een andere manier onnodig bemoeilijkt. Bij een betaalde inzage kan het verzoek online worden ingediend terwijl voor de kosteloze inzage een formulier per post moeten worden verstuurd. Onder de AVG dient een dergelijk verzoek echter ook elektronisch te kunnen worden verzocht. Daarnaast stelt het BKR dat slechts eenmaal per jaar een gratis verzoek tot inzage mag worden gedaan. In de AVG is opgenomen dat een inzageverzoek met “redelijke tussenpozen” mag worden verzocht. Het is goed voor te stellen dat iemand die diep in de schulden zit meerdere keren per jaar zijn BKR-registratie wilt inzien.

Inmiddels heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gereageerd op de werkwijze van het BKR. Zo zegt een woordvoerder van de AP: “Wij hebben hier diverse klachten over in behandeling. Er zijn regels in de privacywet AVG in opgenomen over het recht op inzage. De klachten roepen de vraag op of de werkwijze in lijn is met de AVG”. Er loopt derhalve een onderzoek naar de aanpak van het BKR.

Met dank aan Niek Weessies. 

Bron: https://nos.nl/artikel/2263128-juristen-bkr-handelt-in-strijd-met-privacywet.html
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Stagiair

publicaties

Gerelateerde artikelen