020 530 0160

VK schendt nog altijd ePrivacy-richtlijn, EC zet vervolgstappen

Gepubliceerd op 4 november 2009 categorieën ,

In april berichtte ik al dat de Europese Commissie het Verenigd Koninkrijk waarschuwde wegens foutieve implementatie van de e-Privacy richtlijn. De Europese Commissie is nog altijd ontevreden en heeft de tweede stap gezet in de inbreukprocedure.

Aanleiding tot deze inbreukprocedure was de proef van telecomprovider BT met Webwise-software Phorm, dat het surfgedrag van haar klanten in kaart bracht zonder hun toestemming of medeweten. De Europese Commissie eiste van het Verenigd Koninkrijk alsnog nakoming van haar Europese verplichtingen:

De Commissie heeft met name drie tekortkomingen in de bestaande Britse regelgeving betreffende de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie aan het licht gebracht:

  • Er is geen onafhankelijke nationale autoriteit om toezicht uit te oefenen op de onderschepping van gegevens, hoewel dit verplicht is in het kader van de richtlijnen e‑privacy en gegevensbescherming, in het bijzonder met betrekking tot de behandeling van klachten betreffende de onderschepping van communicatie.

  • De huidige Britse wet – Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) – staat onderschepping niet alleen toe als de betrokken personen daarmee hebben ingestemd, maar ook als de onderschepper over “redelijke gronden” beschikt om aan te nemen dat de gebruiker ermee instemt. Deze wetgeving voldoet niet aan de Europese regels, waarin toestemming wordt gedefinieerd als een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting.

  • De bepalingen in de RIPA die onwettige interceptie verbieden en daarvoor sancties opleggen, zijn beperkt tot ‘opzettelijke’ onderschepping, terwijl de lidstaten volgens de EU-wetgeving verplicht zijn onwettige interceptie te verbieden en daarvoor sancties op te leggen, ongeacht of de interceptie opzettelijk gebeurde.”

Hoewel BT het omstreden systeem toch maar niet in gebruik heeft genomen, is dit geen reden voor de Commissie om de procedure stil te zetten. Immers, BT heeft hiertoe besloten wegens alle ophef over Phorm, niet vanwege overheidsingrijpen. De Europese Commissie concludeert dat de Britse wetgeving onvoldoende handvaten biedt om dit soort grove privacyschendingen aan te pakken. Het Verenigd Koninkrijk blijft tekortschieten in de bescherming van de privacy van haar burgers, waardoor zij de Europese regelgeving niet naleefd. De Europese Commissie heeft daarom de tweede fase opgestart in de procedure tegen het Verenigd Koninkrijk. Mocht dit geen uitkomt bieden, dan zal een rechtzaak dienen voor het Europese Hof van Justitie.

Lees hier en hier het bericht. 

Bron: webwereld.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Wouter Dammers

publicaties

Gerelateerde artikelen