020 530 0160

Verbod op vorderen pasfoto’s door OM

Gepubliceerd op 31 augustus 2009 categorieën , ,

De rechtbank in Rotterdam heeft in juni dit jaar Justitie verboden om pasfoto’s van OV-chipcard reizigers te vorderen van Trans Link Systems (TLS) voor strafrechtelijk onderzoek.

Hoewel de uitspraak van juni dit jaar dateert, komt het nu pas in de publiciteit. Het vonnis is door middel van een zogenaamde Wob-procedure in handen gekomen van open-journalistiek-site BigWobber. De zaak ligt inmiddels bij de Hoge Raad, aangezien het Openbaar Ministerie (OM) van mening is dat ze dergelijke gegevens wel moet mogen opvragen.
 
Aanleiding voor de rechtzaak is een strafrechtelijk onderzoek naar een aanranding in Rotterdam in 2007. Het OM had het vermoeden dat de verdachte gebruik zou hebben gemaakt van de metro. Het vorderde daarom bij de beheerder van de gegevens van OV-reizigers, TLS, de gegevens van klanten die op 6 mei 2007 tussen 22.00uur en 24.00uur op de metrostations Maashaven en Heemraadlaan waren geweest.
 
Het OM vorderde niet alleen de NAW-gegevens van de reizigers, maar ook een pasfoto. TLS weigerde de pasfoto’s af te geven en beriep zich op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het bedrijf moest de informatie toch -doch onder protest- leveren, maar stapte vervolgens direct naar de rechter om te voorkomen dat deze informatie zou worden gebruikt.
 
Mijns inziens volkomen terecht. Een pasfoto is een persoonsgegeven in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is zelfs een bijzonder persoonsgegeven, aangezien het informatie kan geven over bijvoorbeeld het ras en levensovertuiging van iemand. Het kan daarom niet zomaar gevorderd worden. Het opvragen van dergelijke informatie zou alleen mogelijk zijn indien een rechter-commissaris zijn machtiging had verleend.
 
De Rotterdamse rechter oordeelt daarom ook terecht dat de afbeeldingen aan TLS moesten worden terug gegeven, en niet in het onderzoek mochten worden gebruikt.
 
Overigens bleek het vorderen van de bijzondere persoonsgegevens ook niet eens nodig te zijn voor het opsporen van de verdachte. De verdachte kon namelijk via de reguliere opsporingsmethoden aangehouden worden.
 
Het OM is het niet eens met de uitspraak en zijn in hoger beroep gegaan. Wegens het bijzondere karakter van de procedure, komt de zaak nu direct bij de Hoge Raad.
 
Lees hier en hier het bericht.
Lees hier het vonnis.
Bron: nu.nl; bigwobber.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Wouter Dammers

publicaties

Gerelateerde artikelen