020 530 0160

Update: Europese Raad stemt in met voorstel roaming en netneutraliteit

Gepubliceerd op 7 oktober 2015 categorieën , ,

Wij gaven u in de zomer al een update over een compromis tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over roaming-tarieven en netneutraliteit in de EU. Dit compromisvoorstel werd goedgekeurd door de commissie voor Industrie in het Europees Parlement (ITRE). De Europese Raad, bestaande uit de regeringsleiders van alle EU-lidstaten, heeft op 2 oktober ook formeel ingestemd met de nieuwe regulering. Nu hoeft alleen het voltallige Europees Parlement nog met het voorstel in te stemmen, wat naar verwachting deze maand zal gebeuren. Als alles goed gaat, zullen de verordeningen met de nieuwe regels per 15 juni 2017 in de hele EU in werking treden.

Roaming

Als ook het volledige Europees Parlement met de regulering instemt, worden al vanaf 30 april 2016 de tarieven voor roaming aangepast. In beginsel gaat roaming uit de eigen bundel totdat een nog nader te bepalen limiet wordt overschreden. Hierna mogen providers een toeslag berekenen van maximaal 5 cent per minuut voor telefoongesprekken, 2 cent voor sms’jes en 5 cent per MB voor data. Na 30 april 2016 mag de som van het nationale tarief en een eventuele toeslag in geen geval hoger liggen dan de huidige retailtarieven (0,19 cent per minuut voor telefoongesprekken, 0,06 cent voor sms’jes en 20 cent per MB voor data).

Op grond van de plannen van de EU is het de bedoeling dat de roaming-tarieven in juni 2017 in zijn geheel worden afgeschaft. Dit betekent overigens niet dat gebruikers onbeperkt in het buitenland mogen internetten tegen reguliere tarieven. Telecomproviders gaan waarschijnlijk een fair use-policy hanteren om buitenlands internetgebruik enigszins aan banden te leggen. Als een bepaalde fair use-limiet is bereikt, mogen de providers voor meer data-gebruik alsnog extra kosten in rekening brengen. De hoogte van een dergelijke limiet moet nog door de Europese Commissie worden vastgesteld.

In de verordening wordt verder een bepaling opgenomen die ervoor moet zorgen dat consumenten beter worden geïnformeerd over de geldende tarieven. Vanaf 15 juni 2017 krijgen consumenten daarom een sms op het moment dat de fair use-limiet bijna is bereikt. Tot die tijd krijgen zij nog een sms met de toepasselijke roaming-tarieven in de lidstaat waar ze zich bevinden.

Netneutraliteit

Ook is het de bedoeling dat er regels over netneutraliteit in de nieuwe verordeningen terecht komen. Op dit moment is Nederland één van de weinige landen waarin netneutraliteit al in de wet geregeld is. Providers moeten alle data gelijk behandelen op grond art. 7.4a van de Telecommunicatiewet. Zij mogen specifieke vormen van internetverkeer niet zomaar een voorkeursbehandeling geven of juist afknijpen.

Het doel van de Europese regels over netneutraliteit is dan ook “om de gelijke en niet-discriminatoire behandeling van verkeer op internet veilig te stellen.” Providers krijgen zo geen ruimte om bepaalde diensten op het internet te blokkeren of te vertragen op commerciële grondslagen. Het internetverkeer mag alleen gereguleerd worden indien er sprake is van een opstopping van internetverkeer, cyberaanvallen of een gerechtelijk bevel. Belangrijk is verder dat bepaalde gespecialiseerde diensten onder strenge voorwaarden wel voorrang mogen krijgen (zie nogmaals de update). Deze uitzondering voor gespecialiseerde diensten kennen wij in Nederland niet. Gezien de vage uitleg van wat deze diensten precies zijn, is het lastig om te zeggen wat de gevolgen van deze uitzondering voor de netneutraliteit zijn.

Vanaf het moment dat de verordeningen in werking treden, hebben deze direct gelding in de lidstaten. De Nederlandse vorm van netneutraliteit zal dus worden vervangen door de (zwakkere) Europese.

Omdat het Europees Parlement dit voorstel al kent en de gespecialiseerde ITRE-commissie akkoord is, verwachten we niet dat het voorstel nog sneuvelt of veel verandert. We houden u op de hoogte!

Met dank aan Lotte Rutgers

Update: naar aanleiding van de input van een oplettende lezer zijn bovenstaande tarieven aangepast.

Bron: http://www.telecompaper.com/nieuws/europese-raad-stemt-in-met-voorstel-roaming-netneutraliteit--1105626
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen