020 530 0160

Schenden wet door Internet en energiebedrijven?

Gepubliceerd op 9 februari 2015 categorieën 

De eerste jurisprudentie over elektronische handel betrof vrijwel uitsluitend kantonrechter en rechtbank zaken waar de eisende partij het pornobedrijf BER (veelal ook onder de naam LIS) was. Dit speelde in de midden van de jaren 0. De strategie die ze hadden was om mensen via gratis proefabonnementen een bijzonder duur jaarabonnement in de maag te splitsen van honderden euro’s. Opzeggen van het via internet gesloten abonnement ging meestal alleen via aangetekende post. Tot zover gaat de gelijkenis met Internet- en energiebedrijven niet op.

Wat LIS ook deed was pas iets van zich laten horen op het moment dat de verlengde ontbindingstermijn van 3 maanden verstreken was. Daar doet de praktijk van sommige (meerdere? alle?) internet- en energiebedrijven aan denken. Opgemerkt zij dat ik geen empirisch onderzoek heb gedaan, ik noem dus ook geen namen, maar hoorde van deze praktijk – die juridisch niet lijkt te kloppen – bij een energie- en een internetbedrijf . 

Hoe handelen ze? Ze sluiten een overeenkomst op afstand met een klant. Die heeft dan op grond van de wet het volgende recht.

Artikel 6:230o BW

·       1.De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, vanaf:

o  a.bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;

 

De klant moet over het bestaan van dit ontbindingsrecht geïnformeerd worden:

Artikel 6:230m lid 1 sub h BW:

1.     Voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte, dan wel aan een daartoe strekkend aanbod, verstrekt de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

h. wanneer een recht van ontbinding van de overeenkomst bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel 230o, alsmede het modelformulier voor ontbinding opgenomen in bijlage I, deel B, van de richtlijn;

 

Als je als dienstverlener niet wil dat er ontbonden wordt, kun je twee weken wachten nadat de overeenkomst tot dienstverlening (gas, licht, internet, etc.) is gesloten. Stel dat je als klant al eerder je dienst verleend wil, omdat in de kou zitten in de winter ook zo wat is. Of je graag direct TV wil kijken of internet gebruiken. Dat kan. Je moet dan schriftelijk ondertekenen van je wettelijke recht op ontbinding af te zien.

Ik geloof niet dat een consument een wettelijk recht op deze manier mag wegcontracteren. Het gebeurt blijkbaar wel. Vreemd vind ik dat. Wel de voordelen van internethandel plukken, maar niet lasten willen dragen. Zo vaak zal het niet voorkomen dat er ontbonden wordt. En mocht dat onverhoopt wel het geval zijn, dan kun je ook besluiten niet meer via internet te handelen. Wellicht dat de V&D nog wel een ruimte beschikbaar heeft in haar filiaal om fysiek contracten te sluiten…

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Arno

publicaties

Gerelateerde artikelen