020 530 0160

SBS-uitzending met verborgen camera’s onrechtmatig

Gepubliceerd op 20 september 2017 categorieën 

De SBS-uitzending van ‘Stegeman op de Bres’ van 4 juni 2017 is onrechtmatig jegens eiser. Dat heeft de voorzieningenrechter onlangs geoordeeld in een procedure tussen eiser en SBS.

In het televisieprogramma besteedt Alberto Stegeman aandacht aan een incident waarbij grote bedragen zijn afgeschreven van de rekeningnummer van eiser’s ouders naar de bankrekening van eiser. Stegeman onderzoekt de motieven van de overboekingen en maakt daarbij gebruik van een verborgen camera waarop eiser in zijn huis is gefilmd. Eiser  vordert in kort geding o.a. verwijdering van de uitzending, schadevergoeding en een rectificatie op zowel de website als op de zender van SBS.  

Fundamentele rechten
Volgens eiser maakt de uitzending van de opnames inbreuk op zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. SBS doet een beroep op het recht op vrijheid van meningsuiting: SBS heeft de vrijheid om uitzendingen te maken die misstanden aan de kaak te stellen. De rechter moet dus beoordelen welk fundamentele recht in dit geval zwaarder weegt: het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op privacy.

Belangenafweging
De rechter acht niet bewezen dat SBS toestemming heeft verkregen van eiser voor opnames binnen de woning van eiser. Wel staat vast dat eiser heeft verzocht de cameraploeg buiten te laten. Daarnaast is de rechter niet overtuigd dat door middel van de verborgen camera een misstand aan de kaak wordt gesteld. Dat er sprake is van een discussie tussen eiser en zijn ouders over de grondslag van de overschrijvingen is duidelijk. Met het beschikbare materiaal kan echter niet worden geconcludeerd dat eiser deze bedragen van de rekeningen van ouders heeft gestolen, aldus de voorzieningenrechter. Hierbij wordt meegewogen dat de politie geen aanleiding heeft gezien om na aangifte van de zus over te gaan tot vervolging van eiser.

Conclusie
Gezien voornoemde omstandigheden, is de rechter van oordeel dat SBS met het uitzenden van de verborgen camerabeelden die herleidbaar zijn tot eiser onrechtmatig handelt jegens eiser. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer uit zich – zolang de aflevering nog te bekijken is – tot kwetsende reacties op het internet maar ook in eiser’s directe omgeving. SBS wordt veroordeeld tot verwijdering van de aflevering en rectificatie op zowel televisie als internet. De betaling van immateriële schadevergoeding wordt afgewezen, daarvoor is geen ruimte in kort geding.  

 

De gehele uitspraak is hier te vinden.

 

Auteur: Jesse Vermeij

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen