020 530 0160

Richtlijn voor loggegevens medisch dossier op komst

Gepubliceerd op 4 januari 2019 categorieën ,

In april 2018 werd duidelijk dat tientallen medewerkers van het HagaZiekenhuis in Den Haag, onbevoegd het elektronische medisch dossier van BN’er Samantha de Jong (bekend als ‘Barbie’) hadden ingezien. Deze medewerkers waren niet betrokken bij de medische behandeling van Barbie en mochten deze gegevens dus ook niet inzien. Het ziekenhuis kwam hier achter na routinecontrole van de loggegevens. Trouw meldt nu dat de minister van volksgezondheid, samen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), een richtlijn gaat opstellen met betrekking tot deze loggegevens en de bewaartermijn daarvan.

Een medisch dossier bevat vanzelfsprekend veel gevoelige informatie over de patiënt in kwestie en zijn gezondheid. Nu ziekenhuizen en andere zorginstellingen de privacy en digitale veiligheid van deze patiënten dienen te waarborgen, houden deze instanties de loggegevens van medische dossiers bij. Op deze manier kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld zien wanneer en wie er een bepaald elektronisch dossier hebben bekeken. Niet alleen de instanties kunnen dit inzien. De betrokken patiënten hebben eveneens het recht om deze loggegevens in te zien.

Hoelang de loggegevens echter bewaard moeten worden is niet duidelijk. Op dit moment geldt dat loggegevens bewaard moeten blijven zolang dit in het belang is van de specifieke patiënt. Uit het artikel van Trouw blijkt dat door deze omschrijving de bewaartermijnen tussen ziekenhuizen onderling sterk uiteenlopen. Sommige ziekenhuizen hanteren een bewaartermijn van 2 jaar waar andere een bewaartermijn hanteren van 15 jaar of langer voor de loggegevens. Om duidelijkheid over deze bewaartermijn te verschaffen, gaat de minister nu zelf, in samenwerking met de AP, een richtlijn opstellen. De mogelijkheid hiertoe was in eerste instantie aan de branche zelf overgelaten, maar de minister is nu van mening dat het te lang heeft geduurd. Verwacht wordt nu dat er nog een dergelijke richtlijn in de eerste helft van 2019 zal verschijnen.

De uiteindelijke duur van de bewaartermijn is reeds nog onbekend. De AP heeft al laten weten dat het een bewaartermijn van 15 jaar als een logische termijn beschouwt omdat het medische dossier voor eenzelfde periode wordt bewaard. De minister zelf laat echter weten hier nog niet zeker van te zijn.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Jesse

publicaties

Gerelateerde artikelen