020 530 0160

Regels voor drones worden eerder strenger dan soepeler

Gepubliceerd op 20 januari 2015 categorieën ,

In haar antwoorden op Kamervragen laat staatssecretaris Mansveld doorschemeren dat de regelgeving voor recreatief vliegen met drones binnenkort mogelijk strenger gaan worden.

De huidige regelgeving voor het vliegen met drones maakt onderscheid tussen recreatief vliegen en bedrijfsmatig vliegen. Recreatief vliegen is in beginsel toegestaan zonder vergunning, maar het is verboden om op bepaalde plekken te vliegen waar dat niet veilig zou zijn, bijvoorbeeld boven wegen, mensenmenigten of in de buurt van een vliegveld. Bedrijfsmatig vliegen is verboden, tenzij je een ontheffing hebt van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Het verkrijgen van zo’n ontheffing is nog niet zo makkelijk, omdat je daarvoor allerlei certificaten moet behalen. Ook met de ontheffing moet er nog voldaan worden aan uitgebreide veiligheidseisen.

De regels voor bedrijfsmatig vliegen zijn dus vele malen strenger dan die voor recreatief vliegen. Dat is opvallend te noemen. De regelgeving voor drones heeft namelijk als primair doel om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld bij neerstortende drones. De gevaren voor de veiligheid zijn echter in de regel even groot bij recreatief gebruik als bij bedrijfsmatig gebruik. In het kader van het doel van de regelgeving zou het dus veel meer voor de hand liggen om in de zwaarte van de regels onderscheid te maken naar het gewicht of de snelheid van drones.

Mansveld legt uit dat dat verschil in striktheid achterhaald is. “Bij het opstellen van de Regeling modelvliegen in 2005 was de gangbare praktijk op dat moment dat de hobbyist bij het gebruik maken van zijn kostbare model risico’s meed, mede gezien het feit dat er geen sprake was (en is) van een commercieel belang. Tevens was toen de praktijk dat het overgrote deel van de hobbyisten bij een modelvliegvereniging was aangesloten en vloog op daartoe aangewezen modelvliegterreinen.”

Dat is nu niet meer zo. Drones worden goedkoper, waardoor steeds meer mensen overgaan tot aanschaf van een eigen exemplaar en er daarmee lekker op los vliegen. Recreatief vliegen vindt ook lang niet altijd meer plaats bij een modelvliegvereniging, zodat de risico’s van recreatief vliegen niet meer kleiner zijn dan die bij bedrijfsmatig vliegen.

Mansveld geeft dan ook aan dat “zal worden bezien of de Regeling modelvliegen aanpassing behoeft omdat de gangbare praktijk bij modelvliegen dat vooral bij modelvliegverenigingen gevlogen wordt niet meer opgaat, onder andere gezien de sterk groeiende verkoop van drones de laatste tijd.”

In februari zal hierover een kabinetsstandpunt op hoofdlijnen gepubliceerd worden. Verwachting daarbij is dus dat de regels voor recreatief vliegen misschien wel meer richting een vergunningsstelsel zullen gaan.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anke Verhoeven

publicaties

Gerelateerde artikelen