020 530 0160

Rechtspraak: persoonsgegevens zorgverlener op ZorgkaartNederland niet in strijd met AVG

Gepubliceerd op 22 november 2019 categorieën ,

Onlangs heeft de rechtbank Overijssel zich in twee procedures mogen uitlaten over de verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners door ZorgkaartNederland naar aanleiding van een klacht van een medisch specialist als gevolg van negatieve waarderingen op de website.

Via www.zorgkaartnederland.nl kunnen patiënten zoeken naar een zorgverlener, waarvan op de website naam, geslacht, specialisme en werkgever staan vermeld. Daarnaast kunnen via de website anonieme waarderingen worden geplaatst over zorgverleners waarbij verschillende onderdelen (in totaal 7) gewaardeerd kunnen worden met een cijfer (van 1 tot 10). Er is daarnaast ook ruimte voor een toelichting. De zorgverlener heeft daarbij de mogelijkheid om te reageren op de anonieme waardering.

Eiseres werkt als medisch specialist in een ziekenhuis. In 2018 is een waardering over eiseres geplaatst op ZorgkaartNederland die op alle onderdelen is gewaardeerd met een ‘2’. In de vrije toelichting staat:

Vreselijke dokter. Laat beslissingen niet aan de patiënt over. Beledigend, en onjuiste zorg geleverd, oftewel geen zorg geleverd. Buiten het boekje gegaan omtrent haar eigen mening, totaal geen respect gehad voor onze mening en beslissing.”

Daarop heeft eiseres ZorgkaartNederland verzocht of het mogelijk was haar naam en alle beoordelingen van ZorgkaartNederland te verwijderen, welk verzoek door ZorgkaartNederland is verwijderd. De betreffende arts heeft vervolgens een twee procedures aangespannen tegen ZorgkaartNederland. De waardering is overigens in de tussentijd op verzoek van de inzender zelf verwijderd.

ZorgkaartNederland heeft een gerechtvaardigd belang

De rechtbank Overijssel bevestigt in de eerste uitspraak (de verzoekschriftprocedure op grond van artikel 35 Uitvoeringswet AVG) dat ZorgkaartNederland persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens mag verwerken ter behartiging van haar rechtvaardige belangen (artikel 6 lid 1 onder f AVG). De verwerking van de persoonsgegevens van eiseres is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ZorgkaartNederland (recht op informatie/vrije artsenkeuze voor de patiënt) en er is onvoldoende aanleiding het belang van eiseres op bescherming van de persoonlijke levenssfeer te laten prevaleren. De rechter neemt daarbij in aanmerking dat een alternatief instrument waarbij zorgverleners met een bepaald specialisme en in een bepaalde regio kunnen worden vergeleken op onderdelen die door de individuele patiënt belangrijk worden gevonden, niet bestaat.

Hoewel het vermelden van persoonsgegevens op ZorgkaartNederland een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van eiseres, kent de rechter waarde toe aan het feit dat de verwerkte persoonsgegevens beperkt zijn tot die gegevens die betrekking hebben op haar beroep van zorgverlener. Daarbij komt dat deze gegevens ook al elders op internet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld via het BIG-register). aarbij speelt een rol dat de door ZorgkaartNederland opgestelde gedragscode, mits strikt nageleefd, in beginsel voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat ongefundeerde en beschadigende (lees: onrechtmatige) waarderingen worden geplaatst.

De rechter komt tot de conclusie dat de belangen van ZorgkaartNederland zwaarder wegen en het verzoek van eiseres om al haar persoonsgegevens te verwijderen, wordt afgewezen.

ZorgkaartNederland heeft onrechtmatig gehandeld

In een tweede procedure (de dagvaardingsprocedure) oordeelt dezelfde rechtbank dat hoewel ZorgkaartNederland een gerechtvaardigd belang heeft bij verwerking van persoonsgegevens, zij in dit specifieke geval onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseres door de waardering niet meteen (definitief) te verwijderen nadat eiseres ZorgkaartNederland wees op (de inhoud van) de waardering. De waardering was namelijk in strijd met de gedragscode van ZorgkaartNederland omtrent de publicatie van waardering en zo negatief dat aannemelijk was dat dit tot (reputatie)schade aan de zijde van eiseres zou leiden. De rechtbank oordeelt daarom dat ZorgkaartNederland met het plaatsen en gedurende langere tijd geplaatst houden van de (inmiddels verwijderde) waardering onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseres. De waardering is uiteindelijk niet op initiatief van ZorgkaartNederland verwijderd, maar op verzoek van de inzender die bang was dat zijn/haar identiteit alsnog door eiseres zou kunnen worden achterhaald.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen