020 530 0160

Rechtspraak: onderhandeling toelaatbaar afgebroken na publicatie tweet

Gepubliceerd op 17 mei 2017 categorieën ,

De rechtbank te Rotterdam heeft vorige week een interessant vonnis gewezen over het afbreken van onderhandelingen, een onderwerp waar we weleens eerder over hebben geblogd. De feiten in het kort: Eneco is bezig met de verkoop van een energiecentrale, en ALT en Romar en treden in dit kader op als bemiddelaar, met als doel een potentiële koper te vinden. Hiertoe hebben partijen een ‘Non-circumvention, non-disclosure, confidentiality and working agreement’ (hierna: ‘Overeenkomst’) gesloten. De preambule van de overeenkomst luidt als volgt:

“WHEREAS both the above PARTIES will exchange Confidential Information with the purpose for [ALT en Romar] to act as intermediary in a potential sale project of the Eneco’s power plant “Enecogen” whereby [ALT en Romar]’s work will be to find an interested buyer only and to investigate whether this potential buyer and Eneco can come to an agreement, in any form, of such a sale and purchase agreement.”

In het kader van de overeenkomst hebben ALT en Romar een Nigeriaanse elektriciteitsproducent  genaamd 3D HiTech bij Eneco geïntroduceerd als mogelijke koper van de Enecogen-centrale. Partijen gaan met elkaar om tafel, en stellen zich als doel een letter of intent op te stellen. Echter, kort hierna wordt op het Twitter-account van 3D HiTech het volgende bericht gepubliceerd:

“Our dynamic MD Engr [vertegenwoordiger 3D HiTech] at eneco Netherlands for the official signing of the MOU [Memorandum of Understanding, toevoeging rechtbank] between 3D Hitech and ENECO”

Het bericht bevat naast de hierboven geciteerde tekst drie foto’s die zijn genomen tijdens het bezoek van 3D HiTech aan de Enecogen-centrale enkele dagen eerder. De tweet is op eerste verzoek van Eneco verwijderd, maar heeft circa 22 uur online gestaan. Eneco stelt dat de tweet in strijd is met de tussen partijen geldende vertrouwelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst, en besluit de onderhandelingen af te breken. Tevens besluit ze de overeenkomst tussen haar en ALT en Romar te beëindigen. Hierop stellen laatstgenoemden dat sprake is van schending van de Overeenkomst, waardoor een contractuele boete verschuldigd zou zijn.

De rechtbank oordeelt dat de Eneco niet gehouden is tot de vergoeding van schade. Hiertoe overweegt zij onder meer dat er op Eneco geen relevante verplichtingen rustten en dat de tweet een gegronde reden was om de onderhandelingen te beëindigen. De vordering tot schadevergoeding van ALT en Romar wordt derhalve afgewezen.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen