020 530 0160

Rechter verbiedt overnemen veilingadvertenties

Gepubliceerd op 15 februari 2008 categorieën , ,

Het integraal overnemen van veilingadvertenties van de website van een derde is onrechtmatig. Dit heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo bij vonnis van 11 februari jl. bepaald in een zaak tussen Internetnotarissen en Openbareverkopen.nl.


Internetnotarissen beheert de website veilingnotaris.nl, waarop aangesloten notarissen tegen betaling advertenties mogen plaatsen voor op handen zijnde veilingen van onroerend goed. Deze advertenties bestaan uit voor de veiling relevante gegevens en een of meer foto’s van het te veilen object.


Openbareverkopen.nl is beheerder van een website die eveneens openbare veilingen aankondigt. Openbareverkopen.nl heeft daartoe onder meer 131 publicaties van veilingnotaris.nl rechtstreeks overgenomen. Uit het vonnis blijkt niet duidelijk of dit geautomatiseerd gebeurde door middel van een soort meta-search engine zoals huizenzoeksites Jaap en zoekallehuizen, of op andere wijze. Gezien het kleine aantal advertenties dat was overgenomen, lijkt het aannemelijk dat Openbareverkopen.nl geen geautomatiseerde zoekmachine betreft.


De voorzieningerechter overweegt allereerst, anders dan de rechters in de Jaap.nl en Zoekallehuizen-zaken, expliciet dat de objectbeschrijvingen, tezamen met de adresgegevens en de veilingvoorwaarden van de advertenties onvoldoende oorspronkelijk karakter hebben om als werk in de zin van de Auteurswet te gelden. De advertenties vallen volgens de rechter wel onder de geschriftenbescherming. Aangezien Openbareverkopen.nl de advertenties volledig heeft overgenomen maakt zij daarop inbreuk.


Met betrekking tot de foto’s maakt Openbareverkopen.nl bovendien inbreuk op de auteursrechten van Internetnotarissen op die foto’s. Dit oordeel lijkt mij juridisch correcter dan het oordeel in eerste instantie in de Jaap-zaak, waarin overwogen werd dat de foto als onderdeel van de advertentie bescherming vond in de geschriftenbescherming.


Volgens de voorzieningenrechter is er voorts geen sprake van een toegestaan citaat. De advertenties waren integraal overgenomen en een (deep)link naar veilingnotaris.nl ontbrak. Ook het – op zich interessante – beroep van Openbareverkopen.nl op de auteursrechtelijke beperking van artikel 15b Auteurswet (werken openbaar gemaakt door de openbare macht) slaagt niet, nu de aankondigingen door de notarissen zijn “opgetuigd” met een uitgebreide objectbeschrijving, foto’s en veiligvoorwaarden.


De Voorzieningenrechter weigert evenwel databankrechtelijke bescherming van de advertenties, aangezien het publiceren van veilingadvertenties tot een van de kerntaken van een notaris zou behoren. Deze overweging vind ik iets te makkelijk “gecopy-paste” van de zoekallehuizen-uitspraak. De toegepaste spin-off theorie is omstreden. Maar de theorie wordt mijns inziens ook verkeerd toegepast. Nog afgezien van de vraag of het plaatsen van advertenties nu daadwerkelijk behoort tot de kerntaken van een notaris, is Internetnotarissen B.V. in het geheel geen notariskantoor. Internetnotarissen is een onderneming die zich naar eigen zeggen richt op het ontwikkelen en exploiteren van websites die op enige wijze dienstbaar kunnen zijn aan notariële dienstverlening. Zo bezien, zou toepassing van de spin-off theorie wellicht tot een ander resultaat kunnen leiden.


Lees hier het vonnis (Boek9.nl).

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tjalling Hylkema

publicaties

Gerelateerde artikelen