020 530 0160

Rechter kent schadevergoeding toe wegens inbreuk privacy en AVG

Gepubliceerd op 7 juni 2019 categorieën 

De rechtbank Overijssel heeft een schadevergoeding toegekend op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente Deventer moet de betrokkene € 500,- betalen, omdat de gemeente zijn persoonsgegevens deelde met andere gemeenten.

In 2017 heeft de betrokkene in reactie op zijn inzageverzoek een overzicht van zijn persoonsgegevens ontvangen. De betrokkene was echter van mening dat de gemeente niet volledig tegemoet is gekomen aan het inzageverzoek. De betrokkene is er namelijk achter gekomen dat andere gemeenten via een verzonden e-mail kennis hebben genomen van zijn persoonsgegevens. De ambtenaren die deze e-mail hebben ontvangen werden geïnformeerd over het feit dat er door betrokkene twee Wob-verzoeken waren ingediend bij de gemeente Deventer.

Op 18 juli 2018 oordeelde de rechtbank Overijssel dat de gemeente voor de reactie op het inzageverzoek nader onderzoek hadden moeten doen of persoonsgegevens van de betrokkene vaker zijn verwerkt in de mailboxen. De betrokkene procedeerde verder om een schadevergoeding te krijgen, en met succes.

De rechtbank Overijssel oordeelde op 28 mei 2019 dat de betrokkene “in zijn persoon is aangetast wegens verlies van controle over zijn persoonsgegevens.” Dit betekent volgens de rechter dat de betrokkene op grond van de AVG recht heeft op schadevergoeding. Wat betreft de hoogte van die vergoeding houdt de rechtbank rekening met de omstandigheid dat in de reactie van de gemeente op het inzageverzoek van de betrokkene geen rechtvaardiging is gegeven voor het verzenden van persoonsgegevens van de betrokkene aan andere gemeenten. Nu door de verspreiding van zijn persoonsgegevens sprake is geweest van een schending van de privacy van de betrokkene acht de rechtbank een schadevergoeding van € 500,- billijk.

Schadevergoeding onder de AVG en Wbp

Op grond van (artikel 82 van) de AVG heeft iedereen die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op de AVG recht om schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade. Dit recht op schadevergoeding bestond ook al onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de voorganger van de AVG.

Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft de rechter in 2017 al eerder schadevergoeding toegekend wegens handelen in strijd met de Wbp. De betrokkene in kwestie was toen als bestuurder van een auto betrokken geweest bij een aanrijding met een andere auto. Over deze kwestie heeft het hof Arnhem-Leeuwarden op 1 juli 2014 arrest gewezen. SDU heeft dit arrest gepubliceerd in een van haar tijdschriften. In de uitgave worden persoonlijke gegevens van de betrokkene genoemd zoals naam, woonplaats, geboortedatum en beroep. De betrokkene stelde dat SDU het arrest geanonimiseerd moest publiceren en, door dat na te laten, inbreuk heeft gemaakt op zijn privacy. Het hof kent de betrokkene een schadevergoeding toe van € 1.500,-.

Slot

De uitspraak van de rechtbank Overijssel is, voor zover bekend, de eerste uitspraak sinds de AVG van toepassing is, waarin schadevergoeding wordt toegekend wegens inbreuk op de AVG, en in die zin wellicht een primeur. Maar de eerste keer is het dus niet. Hoe dan ook is het toekennen van schadevergoeding wegens inbreuken op de privacywet bijzonder zeldzaam.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen