020 530 0160

Rechtbank Arnhem: versnelde bodemprocedure in merken- en reclamezaken

Gepubliceerd op 24 december 2009 categorieën , ,

Rechtbank Arnhem: versnelde bodemprocedure in merken- en reclamerechtzaken

 

De rechtbank Arnhem heeft een notitie uitgegeven over het gebruik van deskundigen in rechtzaken over merken- en reclamerecht. Aanleiding voor de notitie is het feit dat  in dergelijk zaken partijen vaak allbei marktonderzoeken inbrengen die elkaar tegenspreken. De rechter streept in de dergelijke gevallen vaak de marktonderzoeken tegen elkaar weg en neemt een beslissing op basis van zijn eigen analyse van de feiten.

 

Die situatie vindt de rechtbank Arnhem niet ideaal en bespreekt in de notitie drie mogelijkheden om het marktonderzoek in de rechtszaal beter tot zijn recht te laten komen. De derde van die mogelijkheden behelst een versnelde bodemprocedure voor merken- en reclamezaken.

 

1. Voorlopig deskundigenbericht (art. 202 Rv e.v.)

Een partij kan op de voet de rechtbank verzoeken een marktonderzoeker te benoemen die voorafgaande aan de kort geding-procedure onderzoekt of sprake is van feiten en omstandigheden op basis waarvan de rechter een merkinbreuk kan vaststellen. De rechtbank Arnhem heeft met de beroepsgroep van marktonderzoekers, de Marktonderzoeksassociatie te Amsterdam (MOA) overlegt over een vlotte uitvoering van het marktonderzoek, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de grondigheid van het onderzoek en het beginsel van hoor en wederhoor.

 

2. Deskundigenonderzoek in een kort geding (art. 1019b j° 194 Rv)

In het kader van een kort geding wordt een deskundige benoemd. De deskundige beoordeelt voor de zitting de door partijen in het geding gebrachte partijmarktonderzoeken op hun merites. Het beknopte verslag van de deskundige wordt aan partijen en de rechter toegezonden en desgewenst op de zitting toegelicht.

 

3. Deskundigenbericht in een bodemprocedure

De rechtbank Arnhem is van mening dat veel merken en reclamerechtzaken veelal niet vreselijk spoedeisend zijn, aangezien partijen doorgaans al enige tijd over en weer hebben geargumenteerd op het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht. In degelijke geschillen is een bodemzaak het overwegen waard, omdat daarin meer gelegenheid is voor het beoordelen van de stellingen en het bewijsmateriaal. Zodoende heeft de rechtbank een reglement opgesteld voor versneld procederen in merken- en reclamezaken. Voorwaarde voor toepassing van het versnelde regime is dat alle partijen al een of meer marktonderzoeken hebben laten uitvoeren. De procedure van dagvaarding tot (eind-)vonnis duurt drie maanden. Die termijn is langer dan de periode die doorgaans met een kort geding is gemoeid, maar biedt volgens de rechtbank toch een goed alternatief, omdat de marktonderzoeken van partijen wel in de beoordeling van de zaak worden betrokken.

 

Bron: Boek9.nl

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Martine Wubben

publicaties

Gerelateerde artikelen