020 530 0160

Q & A with Ernst Hirsch Ballin

Gepubliceerd op 18 november 2009 categorieën , , ,

Afgelopen vrijdag heeft minister Hirsch Ballin gereageerd op kamervragen over de inmiddels weer ingetrokken Buma-tarieven voor het niet-bedrijfsmatig gebruik van muziek in embedded files. Hieronder de meest relevante vragen en een verkorte weergave van zijn antwoorden.

 

Q: vindt u het gewenst dat het plaatsen van muziekfragmentjes en videoclips op privé- en vriendensites hierbij de facto onmogelijk wordt gemaakt?

A: ik ben tevreden over het feit dat Buma/Stemra uiteindelijk heeft besloten niet bij particulieren te gaan innen.

 

Q: welk land ter wereld brengt op dit moment kosten in rekening voor het plaatsen van embedded youtube filmpjes en andere muziekfragmenten op persoonlijke weblogs? Hoe hoog zijn de tarieven in die landen?

A: Buma/Stemra zelf beschikt niet over informatie waaruit blijkt dat andere landen een vergoeding innen voor het gebruik van embedded muziekfiles. Navraag bij verschillende EU-lidstaten heeft geen duidelijk antwoord opgeleverd of cbo’s kosten in rekening brengen voor embedded files.

 

Q: over welke sites en bezoekers mag Buma/Stemra rechten in rekening brengen (radio, televisie, embedded files)?

A: zolang niet duidelijk is of een embedded file als een openbaarmaking in de zin van de Auteurswet wordt aangemerkt, dient uiterst voorzichtig om te worden gegaan met het innen van vergoedingen voor het gebruik van dergelijke files.

In een concreet geval zal een rechter moeten beoordelen of er sprake is van een nieuwe openbaarmaking. Daarbij kan de rechter ook het feit betrekken op welke server een site staat en om welke domein het gaat bij zijn beoordeling. Over welke sites en bezoekers rechten in rekening mogen worden gebracht, hangt mede af van afspraken die Buma/Stemra daarover heeft gemaakt met buitenlandse organisaties.

 

Q: welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat Buma/Stemra in ieder geval bij niet-commerciële sites, zoals blogs en hyves-pagina’s voor het beperkt plaatsen van fragmenten en embedded youtube filmpjes, geen geld in rekening zal brengen?

A: nu Buma/Stemra na overleg met Voice heeft besloten om het tarief voor niet-bedrijfsmatig gebruik van muziek in embedded files niet ten uitvoer te brengen, is er op dit moment geen reden om maatregelen te nemen. Ik zal de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet blijven volgen.

 

Lees hier het bericht op Boek9. Zie voor achtergrondinformatie het onderzoek Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer.

Bron: Boek9, Parlando
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Stagiair

publicaties

Gerelateerde artikelen