020 530 0160

Publicatie persoonsgegevens domeinnaamhouders in strijd met de wet

Gepubliceerd op 30 oktober 2017 categorieën 

Op 26 oktober jl. verstuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) een brief naar FRLregistry, een bedrijf dat zorg draagt voor het vermarkten van de domeinextensie .frl. Een bedrijf als FRLregistry, wordt in het algemeen ook wel als ‘registry’-bedrijf aangeduid. ICANN verplicht dit bedrijf om contactgegevens te publiceren van de houders van domeinnamen die eindigen op .frl, en .amsterdam. De publicatie van onafgeschermde gegevens is volgens de AP in strijd met de privacywetgeving.

 

Overeenkomst

De gegevens dienen volgens ICANN te worden openbaargemaakt op basis van een overeenkomst tussen ICANN en de registry. Registries moeten naar aanleiding van de overeenkomst de bij hen aangesloten registrars (ook wel: hostingproviders), die de daadwerkelijke inschrijving van een domeinnaam regelen, verplichten om toestemming te verkrijgen voor het publiceren van de contactgegevens van de domeinnaamhouders. Deze gegevens bevatten onder meer naam, telefoonnummer en e-mailadres van domeinnaamhouders. Dit zijn dan ook persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG.

 

Geen grondslag

ICANN en de registry kunnen volgens de AP aangemerkt worden als gezamenlijke verantwoordelijken. De AP merkt terecht op dat er voor beide partijen geen grondslag bestaat voor het verwerken van de persoonsgegevens van domeinnaamhouders. Naar aanleiding van de overeenkomst tussen ICANN en de registry worden domeinnaamhouders bij de registratie van hun domeinnaam verplicht om toestemming te geven voor de publicatie van hun gegevens. Dit kan geen geldige vorm van toestemming zijn, gezien het feit dat toestemming ‘vrijelijk’ moet zijn gegeven.

 

Bovenmatig

Voorts kunnen partijen zich niet beroepen op  een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken. Het onbeperkt toegankelijk maken van de persoonsgegevens van domeinnaamhouders is niet noodzakelijk of proportioneel voor de nagestreefde doeleinden. De doeleinden die partijen nastreven kunnen namelijk ook met minder zware middelen worden bereikt. Derhalve is de openbaarmaking van de gegevens bovenmatig voor de doeleinden (artikel 5 lid 1 sub c AVG).

 

De volledige brief van de AP vindt u hier.

 

Met dank aan Davide Ballestrero

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen