020 530 0160

Privacyinbreuk: zoekmachine voor kleinkinderen

Gepubliceerd op 12 oktober 2016 categorieën 

Stichting Voor Mijn Kleinkind (“Stichting”) exploiteert een website (“voormijnkleinkind.nl”) waarbij grootouders in contact kunnen komen met hun kleinkinderen. Het idee achter de website is dat grootouders die door omstandigheden hun kleinkinderen niet meer kunnen zien, een webpagina voor hun kleinkind kunnen aanmaken en daarop een bericht plaatsen. Wie vervolgens in een zoekmachine de voor- en achternaam van een kind intypt, kan op de betreffende webpagina terecht komen.  

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) stelde een onderzoek in naar de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting en concludeerde dat de verwerking in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

 

Gedurende het onderzoek van de AP heeft de Stichting wijzigingen doorgevoerd. Zo werd in eerste instantie ook  de geboortedatum van het kleinkind verwerkt, wat nu niet meer nodig is.  Daarnaast zijn de persoonlijke berichten van grootouders, geschreven op de webpagina, niet meer voor een ieder toegankelijk. De webpagina’s van grootouders zijn zodanig aangepast dat een kleinkind toestemming aan de grootouders moet vragen om berichten te kunnen lezen. Ook is het niet meer toegestaan om foto’s van kleinkinderen toe te voegen op de webpagina’s.

 

Deze aanpassingen hebben de inbreuk op het recht op privacy van de kleinkinderen echter niet doen stoppen. De privacy van kleinkinderen kan worden geschaad doordat hun namen worden weergeven in zoekmachines en een link zichtbaar is die naar de site leidt. In het rapport dat de AP publiceerde, geeft de AP aan de volgende factoren te hebben meegenomen in haar beoordeling.  

 

De gevoelige aard van de gegevensverwerking, het feit dat de gegevensverwerking mede ziet op kinderen en de vindbaarheid via internetzoekmachines, maakt dat de gegevensverwerking niet voldoet aan het proportionaliteitsvereiste.”

 

Dat de AP de gegevens beschouwt als gegevens van gevoelige aard, heeft met de omstandigheid te maken dat het gaat om kinderen die, doorgaans vanwege problematische familieomstandigheden, geen contact meer hebben met hun grootouders. Daar komt bij dat deze gegevens ook voor derden zichtbaar worden wanneer de naam van het kleinkind in een zoekmachine wordt ingetikt. Tot slot acht de AP het in haar beoordeling van belang dat niet alleen liefdevolle berichten, maar ook gevoelige en/of stigmatiserende berichten worden geplaatst.

 

Op grond van voorgaande heeft de AP geconcludeerd dat er sprake is van een inbreuk op privacy van de kleinkinderen en de bescherming van hun persoonsgegevens.

(Met dank aan Dafne de Boer)

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen