020 530 0160

Privacy stond niet in de weg aan tv-uitzending Foute Boel

Gepubliceerd op 13 augustus 2018 categorieën ,

Vastgoedeigenaar Marcel van Hooijdonk had bij de rechtbank om een verbod van de uitzending gevraagd, omdat hij het niet eens was met hoe hij werd neergezet in het programma. Volgens van Hooijdonk dreigden hij en zijn echtgenote middels de uitzending ´op volkomen onterechte en onaanvaardbare wijze publiekelijk te worden afgeschilderd als dubieuze verhuurder en/of criminele pandjesbaas en boeven.´ Zij zochten bij de rechter bescherming ´tegen deze inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer en aantasting van hun goede naam´. De rechter veegde zijn bezwaren echter van tafel.

Feiten

In het tv-programma Foute Boel van SBS6 (Talpa) komt de presentator in actie tegen huisjesmelkers. Hij gaat langs bij de gedupeerde huurders, onderzoekt hun klachten en haalt verhaal bij de huisbaas omdat huurders zich doorgaans geïntimideerd voelen en uit angst om hun huis uitgezet te worden zelf geen actie durven te ondernemen.

In december 2017 zijn opnamen gemaakt voor een aflevering over Van Hooijdonk. In dat kader heeft een filmploeg door zich bij de poort van de villa aan te melden als pakketbezorger met een smoes toegang gekregen tot het perceel van de villa. Bij de voordeur van de villa is de ploeg te woord gestaan door een werkneemster van Van Hooijdonk. De beeldopnamen zijn onder meer gemaakt vanuit een bestelbus die op straat stond geparkeerd.

Van Hooijdonk wordt in de gelegenheid gesteld om in een persoonlijk interview zijn kant van het verhaal te vertellen, zijn weerwoord te geven op de verhalen en klachten van de door Talpa geïnterviewde (oud-)bewoners, maar volstaat enkel met een schriftelijke verklaring dat hij zich niet kan herkennen in het door Talpa geschetste beeld: ´Ik ga op grond van bovenstaande dan ook niet in op uw uitnodiging in beeld te reageren. Maar het staat u vrij deze schriftelijke verklaring in uw uitzending te gebruiken´, aldus Van Hooijdonk.

Talpa is voornemens de aflevering uit te zenden op donderdagavond 5 juli 2018 op SBS6. Op 2 juli 2018 heeft de advocaat van Van Hooijdonk Talpa gesommeerd de aflevering niet uit te zenden. Talpa heeft geantwoord dat de aflevering gewoon zal worden uitgezonden.

Beoordeling

Volgens van Hooijdonk is de uitzending strafbaar omdat er sprake van smaad en laster. Volgens hem wordt hij ten onrechte afgeschilderd als crimineel. Daarnaast stelt Van Hooijndonk het uitzenden van de aflevering, en het tonen van het perceel en de woning waar zijn vrouw en kinderen wonen, in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zich op listige wijze toegang verschaffen tot het perceel waar [eiser sub 2] en de kinderen wonen is strafbaar, journalistiek laakbaar en civielrechtelijk onrechtmatig en vormt tevens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [eiser sub 2] en de kinderen. Het uitzenden van deze aflevering is meervoudig onrechtmatig. Strafrechtelijk is er sprake van smaad en laster in de zin van de artikelen 261 en 262 van het Wetboek van Strafrecht. Ten onrechte wordt immers gesteld dat eisers criminelen zijn. Civielrechtelijk is er sprake van onrechtmatig handelen in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, met het Kinderrechtenverdrag en door opzettelijke aantasting van de goede naam van eisers. Het tonen van het perceel en de woning waar [eiser sub 2] en de kinderen wonen is in strijd met artikel 4 van de AVG.

Volgens Talpa is de AVG niet van toepassing is en gaat het enkel gaat om een afweging tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. De villa wordt getoond als een kantooradres, waarbij de naam van de straat en de gemeente niet worden genoemd. Daarbij worden ook zijn echtgenote en de kinderen niet getoond en niet genoemd. Zelfs al zou de AVG van toepassing zijn, dan beroept Talpa zich op de exceptie voor journalistieke doeleinden, in welk geval de AVG slechts gedeeltelijk van toepassing is.

De rechter stelt Talpa in het gelijk en oordeelt als volgt:

Videobeelden van de villa zonder vermelding van de straat en de gemeente waar de villa is gelegen, acht de voorzieningenrechter te onbepaald om aan te kunnen merken als persoonsgegevens. Dat wordt mogelijk anders wanneer die videobeelden worden getoond in combinatie met het noemen van [eiser sub 1] naam. In dat geval acht de voorzieningenrechter het tonen van beelden van de villa echter nog steeds niet in strijd met de AVG vanwege de exceptie voor journalistieke doeleinden, bedoeld in artikel 85 van de AVG en uitgewerkt in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG.

Tot slot moet de voorzieningenrechter een afweging maken tussen enerzijds de vrijheid van Talpa om programma’s te maken en anderzijds het recht van [eiser sub 1] en [eiser sub 2] op bescherming van hun privacy. Zolang de journalistieke beginselen worden gerespecteerd, heeft Talpa ruimte om een programma te maken waarin meningen naar voren worden gebracht over [eiser sub 1] als verhuurder. Dat is niet anders wanneer het programma meer lijkt te zijn gemaakt om de amusementswaarde dan om de nieuwswaarde. [eiser sub 1] treedt onder eigen naam op als ondernemer. Hij is ervan op de hoogte gebracht dat er een televisieprogramma over hem wordt gemaakt en dat zijn villa in beeld komt. Tussen partijen is niet in geschil dat de villa voor [eiser sub 1] niet zijn woonadres is maar een kantooradres. Met zijn e-mailbericht van 21 januari 2018 heeft hij bij Talpa de indruk gewekt dat hij akkoord ging met de betreffende aflevering met de gemelde inhoud. Vervolgens heeft hij gedurende zes maanden niets ondernomen tegen (de uitzending van) die aflevering. Zijn belang bij het voorkomen van uitzending van die aflevering weegt daarom voor de voorzieningenrechter niet zwaarder dan het belang van Talpa bij uitzending ervan. 

Voor de echtgenote van Van Hooijdonk is de gefilmde villa wel haar woonadres, maar omdat het adres niet wordt genoemd, zij niet in beeld komt en ook niet bij naam wordt genoemd ziet de rechter geen aanleiding om de uitzending te verbieden.


Lees de uitspraak hier.

Bron: www.itenrecht.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen