020 530 0160

OPTA introduceert spamklacht.nl

Gepubliceerd op 20 mei 2004 categorieën ,

Met ingang van de inwerkingtreding per 19 mei 2004 van de nieuwe Telecommunicatiewet (Tw), heeft de OPTA de website www.spamklacht.nl geopend voor het indienen van klachten tegen overtreders van het spamverbod (artikel 11.7 Tw). Op de website wordt ook een summier aantal vragen beantwoord. Helaas worden niet álle vragen die de nieuwe wetgeving oproept beantwoord. Ook kan aan de juistheid van sommige antwoorden worden getwijfeld, bijvoorbeeld het volgende antwoord.


De wet spreekt van ‘voorafgaande toestemming’. Wat houdt dat precies in?
‘Voorafgaande toestemming’ betekent dat een particuliere abonnee uitdrukkelijk en geïnformeerd toestemming moet geven voor de ontvangst van bepaalde berichten. Uitdrukkelijk betekent dat een abonnee zelf een kruisje op een webformulier moet zetten of ‘ja’ moet invullen. Het is bovendien noodzakelijk dat een abonnee weet waar hij ‘ja’ tegen zegt. Vage aanduidingen zoals ‘u geeft toestemming voor de ontvangst van e-mails van dit bedrijf en partners’ acht OPTA daarom in strijd met de wet.


Mij is niet duidelijk waar de OPTA vandaan haalt dat de toestemming “uitdrukkelijk” moet zijn. Het woord komt in artikel 11.7 Tw niet voor. Voor de betekenis van toestemming wordt in de Memorie van Toelichting verwezen naar de betekenis van dit begrip in de Wet bescherming persoonsgegevens. Daar wordt niet het vereiste gesteld dat de toestemming “uitdrukkelijk” is. Overigens is het wel verstandig uitdrukkelijke toestemming te vragen, aangezien de bewijslast voor de toestemming bij de verzender berust. 

Bron: OPTA
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen