020 530 0160

Opta dient spamboete te heroverwegen

Gepubliceerd op 15 juni 2007 categorieën ,

De rechtbank Rotterdam heeft OPTA bevolen een boete van € 60.000 wegens het verzenden van spam te heroverwegen. De boete werd opgelegd aan internetmarketingbedrijf Speko.


Speko zou het spamverbod hebben overtreden door ongevraagd emails voor kantoorartikelen te versturen naar onder andere particulieren. Volgens Speko heeft OPTA dit echter niet voldoende aangetoond. De rechtbank oordeelt hierover:


“Het gaat er immers om met voldoende mate van zekerheid vast te stellen dat het desbetreffende e-mailbericht zonder toestemming naar natuurlijke personen is verzonden. Het namens verweerder ter zitting aangehaalde algemene uitgangspunt van minimaal drie verificaties per e-mailverzending, acht de rechtbank in beginsel niet onredelijk. Daarbij dient dan echter wel boven elke twijfel verheven te zijn dat de geverifieerde klagers als abonnee een e-mailadres bezitten en dit gebruiken op basis van een contractuele relatie die zij als natuurlijk persoon met een provider zijn aangegaan. Tevens dient vast komen te staan dat op dat adres het e-mailbericht (direct van eiseressen) is ontvangen. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de thans aan de besluiten ten grondslag gelegde onderzoeken dit laatste niet met voldoende mate van zekerheid kan worden aangenomen.”


Lees hier het hele artikel.


Lees hier de uitspraak.

Bron: www.zdnet.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anton Ekker

publicaties

Gerelateerde artikelen