020 530 0160

Onderwijsraad: duidelijke ICT-visie ontbreekt in het onderwijs

Gepubliceerd op 10 mei 2017 categorieën ,

Volgens de Onderwijsraad, een onafhankelijk adviescollege op het gebied van onderwijs, mist het onderwijs aansluiting bij het digitale tijdperk en ontbreekt een duidelijke visie op educatief en geïntegreerd gebruik van ICT.

De Onderwijsraad adviseert – gevraagd en ongevraagd – over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van onderwijs. Gisteren kondigde zij haar advies ‘Doordacht Digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk’ aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. In het advies komt de vraag aan de orde hoe het onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) om kan gaan met de toenemende digitalisering in de samenleving en hoe het onderwijs optimaal kan profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt.

In het advies concludeert de raad dat het onderwijs naar de juiste rol en vorm in het digitale tijdperk zoekt, maar ook dat het aansluiting dreigt te missen. Voorbeelden komen aan de orde van onderwijsinstellingen die vanuit een duidelijke visie weloverwogen bezig zijn met educatief en geïntegreerd gebruik van ict, maar ook van instellingen zonder een dergelijke visie.

De Onderwijsraad formuleert in haar advies drie aanbevelingen waarmee digitalisering in het onderwijs goed doordacht kan worden vormgegeven. Ten eerste hoort de zorg voor randvoorwaarden niet bij de onderwijsinstellingen te liggen. Zo zou het niet reëel zijn om de onvoorspelbare kosten, de grote complexiteit en de grote verantwoordelijkheid die internetbeveiliging met zich meebrengt, bij individuele instellingen te leggen. De tweede aanbeveling houdt in dat het onderwijsveld nauwer betrokken wordt bij digitale ontwikkelingen. Onderwijsinstellingen zien zich nu namelijk vaak geconfronteerd met digitale lesmaterialen en toepassingen waar ze zelf niet om gevraagd hebben en waarop ze geen invloed op hebben kunnen uitoefenen. De derde aanbeveling van de raad ziet op visieontwikkeling en digitale deskundigheid. Om doordacht te digitaliseren is het volgens de raad noodzakelijk dat de digitale deskundigheid in het onderwijsveld structureel wordt uitgebouwd en ‘niet wordt overgelaten aan het hobbyisme en altruïsme van een kleine groep voorlopers’. In dit verband wijst de raad tenslotte op de mogelijke negatieve gevolgen van veelvuldig gebruik van digitale toepassingen voor het geheugen en het concentratievermogen, en de mogelijke schadelijke fysieke en psychische gevolgen van veelvuldig internetgebruik, zoals tabletnekken, cyberpesten en disconnectie-angst.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen