020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Roamingkosten, 0900-Betaalnummers en Big Data

Gepubliceerd op 12 september 2016 categorieën , ,

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week: Kamervragen over het voorstel om de roamingkosten binnen de Europese Unie af te schaffen en Kamervragen met betrekking tot de gehanteerde tarieven van 0900-betaalnummers. Daarnaast ook antwoord op Kamervragen met betrekking tot gebruik van big data voor het herkennen van fraudepatronen.

 

Afschaffen roamingkosten binnen Europese Unie

Kamerlid Remco Bosma (VVD) stelt aan de Minister van Economische Zaken vragen over de uitwerking van de Europese Commissie met betrekking tot het voorstel om de roamingkosten binnen de Europese Unie af te schaffen. Zijn vragen zijn gericht op de invulling van het initiatief van de Europese Commissie waarin de Europese Commissie aangeeft de roamingkosten beperkt te willen afschaffen. Daarnaast worden de hoge roamingkosten nog gedurende 275 dagen in rekening gebracht en vraagt het Kamerlid aan Minster Kamp hoe onder deze omstandigheden gesproken kan worden van een eengemaakte Europese digitale markt.   

 

Tarieven 0900-betaalnummers

De leden Jacobi en Oosenbrug (beiden PvdA) en Gesthuizen (SP) stellen aan de Minister van Economische Zaken vragen over het bericht “Voor je het weet, troggelt de doorverbindsite je centen af”. De Kamerleden stellen vragen met betrekking tot de tarieven die worden gehanteerd om doorverbonden te worden met de klantenservice van onder andere de politie, Belastingdienst, KPN en Ziggo. Ook richten de Kamerleden zich op de omstandigheid dat eenzelfde klantenservice ook bereikt kan worden zonder het maken onnodige kosten van een 0900-betaalnummer. De Kamerleden eindigen met de vragen of Autoriteit Consument en Markt (ACM) een onderzoek kan starten naar het gebruik van 0900-betaalnummers en of het via de Telecomwet mogelijk is nadere regels op te stellen.  

 

Het gebruik van big data bij opsporen fraudepatronen

In mei werd door het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het beschikbaar stellen van de uitkomsten van een onderzoeksproject gericht op het herkennen van fraudepatronen. Het onderzoek, genaamd FinPro, vond plaats in samenwerking met financiële partijen, zorgverzekeraars en andere private ondernemingen. Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van diverse datareeksen (big data), met als bijkomend doel inzicht te verwerven in de mogelijkheden van big data bij het in kaart brengen van onvolkomenheden in datasystemen. De informatie die met behulp van het onderzoek is verkregen is na de onderzoeksperiode vernietigd.

 

Als reden voor de vernietiging van de verkregen gegevens geeft Minister Van der Steur aan dat het doel van het onderzoek niet het opsporen en vervolgen van personen die strafbare feiten hadden begaan, maar puur het in kaart brengen van fraudepatronen. Op de vraag of de vernietiging strikt noodzakelijk was, antwoord Minister Van der Steur bevestigend met een verwijzing naar de Wbp, waarin is neergelegd dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is.

 

Minister Van der Steur geeft verder aan dat op dit moment nog een heldere basis ontbreekt voor het gebruik van de uitkomsten van moderne analysetechnieken door samenwerkingsverbanden aan te gaan. In dit licht wordt onderzocht of het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel voor een Kaderwet gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden een uitkomst kan bieden.   

 

Op de laatste vraag waarom de Belastingdienst niet heeft deelgenomen aan het onderzoek, antwoordt Minister Van der Steur met opmerking dat voor de Belastingdienst een strikte geheimhoudingsplicht geldt waarvoor een wettelijke regeling nodig is om te kunnen doorbreken.  

 

Antwoorden op deze en andere Kamervragen zijn binnenkort weer op deze blog te lezen!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen