020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – lage vergoedingen voor online muziek

Gepubliceerd op 6 juli 2015 categorieën ,

Alvast vooruitlopend op het zomerreces, dat vorige week vrijdag is begonnen, zijn er vorige week in de Tweede Kamer geen nieuwe vragen op TMC-gebied gesteld. Ook staatssecretaris Dijkhoff (V&J) heeft de zomer kennelijk in zijn bol: waar hij eerst uitstel van de beantwoording van vragen over de lage uitbetaling voor online muziek aankondigde, kwamen deze antwoorden op dezelfde dag alsnog binnen. Verder kwamen er antwoorden op vragen over privacy-regels die de veiligheid en gezondheid belemmeren en de schijnveiligheid van de particuliere 112-app.

Vergoeding van artiesten voor online muziek

De leden Oosenbrug en VanDekken (beiden PvdA) hebben aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken vragen gesteld over het minder uitbetalen van online muziek aan artiesten. Online-dienstverleners, zoals Spotify, moeten concurreren met partijen die gratis ongeautoriseerde content aanbieden waardoor Buma/Stemra een lagere compensatie aan rechthebbenden uitkeert. Daarbij geeft de Staatssecretaris meteen te kennen dat de overheid er alles aan doet om het aanbod van legale content te bevorderen.

Daarnaast moet het ‘wetsvoorstel implementatie richtlijn collectief beheer’ er voor gaan zorgen dat diensten als Spotify hun gebruiksinformatie in een bepaalde standaard moeten aanleveren aan collectieve beheersorganisaties. Hierdoor worden de kosten voor de inning en verdeling van de inkomsten uit online-muziekgebruik lager en kan een groter deel van de inkomsten uit online-muziekgebruik onder de rechthebbende worden verdeeld. Tevens is in het wetsvoorstel een specifieke regeling opgenomen waarin de voorwaarden zijn beschreven waaronder componisten, tekstschrijvers en uitgevers hun rechten kunnen terugtrekken uit collectieve beheersorganisaties. Momenteel kunnen rechthebbenden reeds op via een op-out systeem bij Buma/Stemra hun auteursrechten flexibel beheren.

Privacy en veiligheidsdiensten

Verder heeft Minister van der Steur vorige week de vragen van de leden Bouwmeester en Wolbert (beiden PvdA) van even geleden over privacy-regels omtrent hulpverlening beantwoord. Volgens deze Kamerleden is het privacy-beleid hypocriet: enerzijds worden de adressen van mensen waar de ambulance is geweest op internet gedeeld, waar er soms geen spoedzorg kan worden verleend omdat mensen in verband met privacy-voorschriften niet ‘uitgepeild’ mogen worden als zij hun exacte locatie niet weten. Hierop antwoordt de Minister van VWS dat Ambulance Zorg Nederland naar een oplossing voor het publiceren van een adres op het internet zoekt, bijvoorbeeld door een andere wijze van alarmering toe te passen. Daarnaast merkt de Minister op dat het ‘uitpeilen’ van een locatie echter niet door privacywetgeving wordt beperkt, maar juist door technische factoren en de tijd die daarvoor nodig is.

Bellen met de 112-app

Ten slotte werden de vragen van Kamerlid Tellegen (VVD) over het gebruik van de particuliere 112-app beantwoord, waarmee je kunt bellen naar de meldkamer. Door middel van de app worden bij de SOS Alarm aangesloten vrijwillige hulpverleners in de directe omgeving van het incident geïnformeerd en wordt een telefoonverbinding met het alarmnummer 112 tot stand gebracht. Tellegen is van mening dat er geen onduidelijkheid mag bestaan over de wijze waaorp de hulpdiensten via 112 kunnen worden gealarmeerd en deze app tot verwachtingen bij gebruikers leidt die door de hulpdiensten niet kunnen worden waargemaakt.

Onze minister van V&J is het hier in grote lijnen mee eens. Er mag geen onduidelijkheid bestaan omtrent het benaderen van nooddiensten en de initiatiefnemer van app is dan ook gewezen op de potentiële veiligheidsrisico’s die hij creëert. Met name moet hij de schijn vermijden dat de app een overheidsinitiatief is dat in de plaats treedt van het alarmnummer. Overigens ziet de minister zelf nog geen directe aanleiding om een VoIP-dienst te bieden om contact met 112 op te nemen. Zo worden reguliere spraakoproepen nu met prioriteit afgehandeld en bieden operators gratis toegang tot het noodnummer. Daarom kan met gesprekken over het internet nog niet dezelfde bereikbaarheid en stabiliteit gegarandeerd worden. Wel ziet de minister kansen op het gebied van het digitaal aanbieden van informatie aan nooddiensten.

We zijn benieuwd welke Kamerleden nog genoeg puf hebben om deze week Kamervragen af te vuren, dat lezen jullie uiteraard volgende week weer terug op deze blog.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen