020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Digitale Beursgang & Facebook Targeting

Gepubliceerd op 5 januari 2018 categorieën , ,

In deze rubriek worden wekelijksTMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Het was afgelopen week rustig in de Tweede Kamer in verband met de feestdagen. Er werden vragen gesteld over de waarschuwing van de Autoriteit Financiële Markten voor digitale beursgangen en het ongevraagd delen van klantgegevens door diverse bedrijven met Facebook.

Waarschuwing AFM voor digitale beursgangen 

Er werden vragen gesteld doo rleden Paternotte (D66) en Nijboer (PvdA) over de recente waarschuwing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) betreffende het investeren in InitialCoin Offering (ICO’s) door consumenten. ICO’s worden veelvuldig gebruikt als vorm van crowdfunding binnen fintech en blockchain-ondernemingen. Kort gezegd gaat het dan om de uitgifte van een nieuwe cryptocurrency (of ‘tokens’),waarbij de opbrengst van deze uitgifte wordt gebruikt voor het funden van de(vaak) nieuwe onderneming. De waarde van deze token stijgt normaal gesproken wanneer het goed gaat met de onderneming. De AFM maakt zich met name zorgen over het risico op misleiding, oplichting en manipulatie bij deze digitale beursgang. Er kunnen door de ondernemers bijvoorbeeld bewust onrealistische rendementen worden beloofd. Minister Hoekstra (Financiën) geeft in zijn antwoord aan dat hij het verstandig vindt dat de toezichthouder waarschuwt voor de gevaren van ICO’s. In veel gevallen valt de verkoop van tokens via ICO’s buiten de regels van de financiële toezichtwetgeving. Met het oog op de waarschuwing door de toezichthouder ziet de minister echter geen noodzaak voor nadere maatregelen om consumenten te behoeden voor de risico’s van ICO’s. Hij geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor onderzoek naar deze risico’s bij de investeerder zelf ligt.

Consumentenbond: bedrijven delen ongevraagd klantgegevens met Facebook

Er werden ook vragen gestelddoor leden Hijink en Van Nispen (beiden SP) naar aanleiding van onderzoekvan de Consumentenbond waaruit bleek dat bedrijven ongevraagd klantgegevens met Facebook hadden gedeeld. Bedrijven (waaronder KLM, KPN en FBTO) deelden hierbij e-mailadressen, maar soms ook andere persoonsgegevens zoals adressen en geboortedatums om gerichter te kunnen adverteren op de social-mediasite. Veelbedrijven zijn na publicatie van het onderzoek gestopt met het ongevraagd delen van de persoonsgegevens. Minister voor Rechtsbescherming Dekker geeft in zijn antwoord aan dat hij niet heeft kunnen nagaan om hoeveel bedrijven het precies gaat omdat Facebook desgevraagd geen cijfermatige informatie heeft verstrekt over het delen van klantgegevens met bedrijven. De minister wil geen rechtmatigheidsoordeel velen over deze specifieke praktijken en geeft aan dat de Autoriteit Persoonsgegevens met deze verantwoordelijkheid is belast. De AP laat weten het signaal serieus te nemen, maar doet geen uitspraken over nader onderzoek.

Volgende week weer meer Kamervragen en –antwoorden op deze blog!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen