020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – CIA gebruikt apparaten om af te luisteren

Gepubliceerd op 10 april 2017 categorieën , ,

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week werd antwoord gegeven op vragen over het misbruik door de CIA van kwetsbaarheden in met het internet verbonden apparaten. Ook zijn er nieuwe vragen gesteld over de digitale veiligheid bij bedrijven en verhandelbare spionagesoftware voor smartphones.

CIA luistert af door middel van aan internet verbonden apparaten

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft antwoord gegeven op vragen van de Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Raak (SP) over het bericht dat de CIA kwetsbaarheden in met het internet verbonden apparaten misbruikt. De minister wordt gevraagd of hij kan bevestigen of ontkennen dat de CIA deze methodes ook op Nederlandse burgers toepast. Plasterk geeft aan niet over concrete aanwijzingen te beschikken waaruit blijkt dat de activiteiten van de CIA leiden tot ontoelaatbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van Nederlandse staatsburgers. Ook willen de leden weten hoe de minister de methode van de CIA beoordeelt om middels virussen op apparaten het te doen lijken alsof ze uit staan, terwijl ze in werkelijkheid gegevens doorsturen naar de Amerikaanse inlichtingendienst. Hierop antwoordt Plasterk dat de Nederlandse regering terughoudendheid toepast bij het reageren op de stukken die door Wikileaks zijn gepubliceerd en die een ander land betreffen.

Ook ziet Plasterk geen aanleiding om over deze kwestie in contact te treden met de Amerikaanse autoriteiten, omdat op basis van de door Wikileaks gepubliceerde informatie door het kabinet niet kan worden geconcludeerd dat zij nalatig zijn geweest. Op de vraag of het waar is dat de Nederlandse veiligheidsdiensten door de nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten ook de mogelijkheid gaan krijgen om middels het aanbrengen van een virus apparaten te doen lijken alsof ze uit staan, terwijl ze in werkelijkheid gegevens doorsturen naar de diensten, antwoordt de minister dat het wetsvoorstel op dit vlak geen nieuwe wettelijke mogelijkheden introduceert.

Nieuwe vragen

Kamerlid Hijink (SP) heeft aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het bericht dat bedrijven nog te weinig doen aan digitale veiligheid, met succesvolle cyberaanvallen, hacks en digitale lekken tot gevolg.

Kamerlid Koopmans (VVD) heeft aan de Minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over verhandelbare spionagesoftware en de persoonlijke levenssfeer. Uit een artikel in de Volkskrant blijkt dat na iPhones nu ook Androidtoestellen kwetsbaar zijn voor de zeer geavanceerde spionagesoftware Pegasus.

Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Met dank aan Priscilla Peterson

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen