020 530 0160

Nieuwe Wet op de inlichten- en veiligheidsdiensten: meer aftappen, minder privacy

Gepubliceerd op 8 februari 2017 categorieën ,

Uit een rondgang in de Tweede Kamer door NU.nl is afgelopen dinsdag gebleken dat een ruime Kamermeerderheid van VVD, PvdA en CDA tevreden is met het voorstel voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (hierna: Wiv). De inlichtingenwet van 2002 is aan vervanging toe, aangezien deze is ingehaald door nieuwe technologische ontwikkelen. De nieuwe wet zal inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven tot het aftappen van internetverkeer.

Zowel VVD als CDA staan volledig achter het voorstel. Het CDA zou wel graag zien dat de afgetapte gegevens in Nederland worden bewaard. De PvdA is kritisch, maar is akkoord met de grote lijnen. In een bericht in de Telegraaf haalt minister Asscher flink uit naar de tegenstanders van het voorstel. Wegens de vele (terreur) dreigingen acht hij deze wet noodzakelijk.

In de huidige wet mogen inlichtingendiensten alleen doelgericht communicatie aftappen bij een specifiek persoon. Onder de vernieuwde wet mogen inlichtingendiensten een grote verzameling data in bulk verzamelen en daar informatie uit halen. Het onderscheid tussen lucht en kabel verkeer zal verdwijnen. Voordat behandeling zal worden ingezet dient toestemming te zijn verkregen van de minister en een speciale toetsingscommissie. Het CTIVD (toezichthouder geheime diensten) houdt achteraf toezicht. Gegevens die relevant zijn zullen drie jaar mogen worden bewaard en overige informatie zal worden vernietigd.

Op het voorstel is ook de nodige kritiek. De Raad van State, Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) vinden dat het voorstel tekortschiet in toezicht en dat gegevens te lang kunnen worden bewaard. De AP schets dat de nieuwe bevoegdheden voor de inlichtingendiensten verregaande gevolgen zullen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van mensen en zelfs in strijd zou zijn met het EVRM. D66 ziet in dat een nieuwe wet nodig is, maar vindt dat het huidige voorstel te veel ruimte geeft voor oneindige dataverzameling. Kamerlid Kees Verhoeven van D66 vindt verder dat het belang van de veiligheid sterker zou moeten en de bewaartermijn korter moeten. Ook SP-Kamerlid Ronald van Raak twijfelt over de effectiviteit van het voorstel: “Terroristen die onze samenleving bedreigen genieten geen privacy, maar waarom moet van alles verzameld worden over de gewone burger?”

Vandaag zal in de Tweede Kamer over het voorstel van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden gedebatteerd.

Met dank aan Mirli Devilee

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen