020 530 0160

Nieuwe richtlijnen vergelijkende geneesmiddelenreclame per 1 januari 2010

Gepubliceerd op 26 maart 2009 categorieën 

Deze nieuwe richtlijnen zullen op 1 januari 2010 in werking treden.


De nieuwe richtlijnen vervangen het zogenaamde ‘tweestudiescriterium’ en stellen nieuwe criteria vast voor het beoordelen van vergelijkende claims. Deze criteria zijn een uitwerking van het bepaalde in artikel 5.8 sub g Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

 

Thans hanteert de CGR (Code Geneesmiddelenreclame) het “twee studiescriterium”. Samengevat betekent dat een vergelijkende claim onderbouwd moet zijn met in beginsel twee rechtstreeks vergelijkende studies. Van dit criterium is nimmer afgeweken ondanks de uitzonderingspositie die Nederland op dit punt binnen de EU heeft.

In de nieuwe richtlijnen blijft het uitgangspunt gelden dat een vergelijking wetenschappelijk moet zijn onderbouwd. Echter wordt daarin ook onderkend dat een objectief meetbare onderbouwing van een vergelijkende claim – ter voorkoming van een verkeerde voorstelling van zaken en verwarring – ook anderszins kan worden bereikt.

Aldus de CGR staat in de nieuwe richtlijnen niet het aantal van twee studies, maar de kwaliteit en het gezag van de studie(s) voorop. Uitgangspunt zal de inhoudelijke beoordeling zijn van de kwaliteit en het gezag van de betreffende studie(s) en of deze de juistheid van de claim onderbouwen

De overtuigingskracht van de studie (ter onderbouwing van de claim) zal moeten blijken uit het totaalbeeld dat uit de argumentatie naar voren komt. In haar toelichting stelt de CGR dat “de overtuigingskracht zal uiteraard in het algemeen groter zijn naarmate er meer argumenten zijn die kwaliteit en gezag ondersteunen en daarmee een positief beeld opleveren van de studie als onderbouwing van de claim.”


Lees hier de richtlijnen.

Bron: www.cgr.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen