020 530 0160

Nieuwe regels voor het verzoek aan CBP een standpunt in te nemen

Gepubliceerd op 11 april 2008 categorieën 

Het CBP heeft vandaag nieuwe regels gepubliceerd over de gevallen en voorwaarden waaronder verantwoordelijken aan het college kunnen vragen een standpunt in te nemen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen namelijk leiden tot nieuwe rechtsvragen over de verwerking van persoonsgegevens. Niet altijd is bij de introductie van bijvoorbeeld nieuwe technologieën duidelijk of er wel sprake is van een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet. Degenen die zich van deze nieuwe technologie zouden willen bedienen kunnen dan aan het College om opheldering vragen.


Het CBP neemt een verzoek om een zienswijze in behandeling als aan drie criteria is voldaan:
• er is sprake van een nieuwe rechtsvraag die niet kan worden beantwoord aan de hand van bestaande wet- en regelgeving, jurisprudentie of andere rechtsbronnen;
• er is sprake van een groot (potentieel) maatschappelijk en/of economisch belang; en
• het – schriftelijke – verzoek moet feitelijk zijn onderbouwd en gemotiveerd.


Het CBP zal geen zienswijze geven als de rechtsvraag aan de orde is bij een lopende gerechtelijke procedure, een bij het CBP of een andere toezichthouder aanhangige procedure of een wetgevingsadvies. Over het algemeen zal de zienswijze worden gepubliceerd op de website van het CBP.


Lees hier het hele bericht.

Bron: College Bescherming Persoonsgegevens
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen