020 530 0160

KPN voldoet aan eisen CBP

Gepubliceerd op 25 mei 2004 categorieën ,

KPN zal het beleid inzake geheime nummers aanpassen conform de door het College bescherming persoonsgegevens (“CBP”) herhaaldelijk gestelde eisen. KPN zal daartoe uiterlijk in juli 2004 alle klanten met een zogenaamd geheim nummer over het beleid geïnformeerd hebben via een bijsluiter bij de telefoonrekening. De klant zal actief gewezen worden op de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik voor direct marketing van de persoonsgegevens behorende bij het geheime nummer. Het maken van bezwaar zal vereenvoudigd worden.


KPN stelt sinds geruime tijd de adresgegevens van abonnees met een geheim telefoonnummer aan derden beschikbaar voor direct marketing doeleinden. Na onderzoek kwam het CBP tot de conclusie dat KPN artikel 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens overtreedt door niet te voorzien in actieve en duidelijke voorlichting en door geen eenvoudige en kosteloze bezwaarmogelijkheid te bieden.


Het CBP heeft KPN al in augustus 2003 verzocht te laten weten op welke wijze en binnen welke termijn zij de geconstateerde onrechtmatigheid zou opheffen. KPN verzocht vervolgens om uitstel, dat werd verleend tot 1 december 2003. Eind november kondigde KPN aan te willen komen tot nieuw beleid. Het CBP heeft vervolgens aangedrongen op concretisering daarvan. Door KPN werd daarop in februari een ander voorstel gedaan. Ook dat voorstel schoot tekort. Het CBP heeft KPN vervolgens in de gelegenheid gesteld op korte termijn alsnog met concrete voorstellen te komen voor de ontbrekende punten.


Lees hier het bericht.

Bron: CBP
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen