020 530 0160

KPN riskeert gigantische dwangsom door weigering afgifte gegevens ACM

Gepubliceerd op 27 februari 2014 categorieën , ,

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft KPN twee lasten onder dwangsom (1 en 2) opgelegd omdat de telecomprovider vooralsnog weigert om informatie aan de ACM te verstrekken waar de toezichthouder in het kader van een onderzoek om heeft gevraagd. Volgens de ACM heeft KPN specifieke informatie weggelakt, waaronder namen van medewerkers van KPN en haar klanten. Om KPN te dwingen deze gegevens alsnog op te hoesten heeft de ACM een dwangsom van maarliefst tweemaal €50.000,- per dag opgelegd, met een maximum van in totaal €1.000.000,-

Zo heeft KPN in een overzicht van ‘Pricing Boards’ slechts de functiebenaming van functionarissen weergegeven, en niet de eigennamen van deze medewerkers. Het achterhalen van deze namen kan voor de ACM bijvoorbeeld van belang zijn voor het vaststellen van eventuele dubbelfuncties en het bepalen of non-discriminatieverplichtingen worden nageleefd. KPN is echter van mening dat persoonsgegevens van medewerkers of derden niet standaard verstrekt hoeven te worden en dat deze gegevens in de onderhavige kwesties voor het onderzoek van de ACM niet relevant zijn.

De toets die in dit kader van belang is ligt besloten in artikel 18.7 Telecommunicatiewet. Volgens dit artikel is de ACM bevoegd van ‘een ieder te allen tijde inlichtingen te vorderen voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig is’. Volgens KPN wordt aan deze redelijkheids- en noodzakelijkheidstoets niet voldaan en zijn de nadelige gevolgen van het verstrekken van de informatie onevenredig zwaar in verhouding tot de te dienen doelen. Dit laatste evenredigheidsbeginsel dient op grond van art. 3:4 Awb door ieder bestuursorgaan bij het nemen van een besluit in acht te worden genomen.

De ACM is het met deze redenering van KPN dus niet eens en zet een flink pressiemiddel in om de gevraagde gegevens in haar bezit te krijgen. KPN houdt hoe dan ook voet bij stuk en is tegen het besluit in beroep gegaan, waardoor het College van Beroep voor het bedrijfsleven de bovenstaande afweging nog eens in onafhankelijkheid zal maken. Totdat het College van Beroep hierover heeft geoordeeld – de zitting is op 4 april –  zijn de lasten onder dwangsom opgeschort. Ik ben benieuwd of de starre houding van KPN slechts een zeer principiële grondslag heeft of dat hier meer achter schuilt.

Bron: acm.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen