020 530 0160

KEI is mislukt en wordt gereset

Gepubliceerd op 11 april 2018 categorieën 

“KEI wordt gereset. De digitalisering van de Rechtspraak wordt kleiner, eenvoudiger en beheersbaarder en krijgt één hoofddoel; digitale toegankelijkheid voor rechtzoekenden en professionals.”

 

Hiermee begint de Raad voor de rechtspraak zijn brief aan minister Dekker (Rechtsbescherming) over het stopzetten van het digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) dat maar niet van de grond wilde komen. De afgelopen weken heeft een externe onderzoekscommissie het hele project doorgelicht. In reactie op het review-rapport van deze commissie wordt KEI in zijn huidige vorm stopgezet en wil de Raad aan de hand van een ‘reset’ kleinere stapjes zetten. Oorspronkelijk werd KEI begroot op 7 miljoen euro, inmiddels zijn de kosten opgelopen tot 220 miljoen euro.

 

In de conclusies van het rapport is te lezen dat de doelen van KEI te ambitieus waren en de uitvoering te ingewikkeld om het project te laten slagen. Er is onderschat hoe ingewikkeld het is om binnen een complexe omgeving als de rechtspraak een allesomvattend ict-systeem te bouwen. Verder ontbrak het aan sturing door teveel managementlagen met onduidelijke beslissingsbevoegdheid. Onder het personeel van de rechtspraak bleek daarnaast weinig draagvlak voor het digitaliseringsproject. Ook was binnen het project weinig aandacht voor informatiebeveiliging en privacy. De Raad onderschrijft bovenstaande bevindingen.

 

Het doel van KEI was om digitaal procederen mogelijk te maken, dit gaat voorlopig niet lukken. Het nieuwe doel is om burgers en advocaten digitaal met de rechtspraak te laten communiceren in een beveiligde omgeving. Onder de nieuwe aanpak zullen voortaan kortere en minder ambitieuze projecten worden opgezet voor een deel van de organisatie. Met in het achterhoofd de gedachte dat de digitalisering naar alle waarschijnlijkheid nooit ‘af’ zal zijn.

 

In het rapport wordt ook stilgestaan bij de successen van KEI. Het gaat dan om de digitalisering bij curatele en bewind, digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken en in het strafrecht zullen naar verwachting aan het eind van 2018 nagenoeg alle zaken digitaal kunnen worden behandeld.

 

De Raad wil nu met de minister om tafel om de herstructurering van KEI te bespreken. In de loop van 2018 zal duidelijk worden hoeveel het nieuwe project gaat kosten. Eén ding is zeker: de digitalisering van de rechtspraak gaat door, dat is volgens de Raad “onontkoombaar”.

 

Auteur: Robbert Vos

Bron: NRC
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Michiel van der Zijpp

publicaties

Gerelateerde artikelen