020 530 0160

Kabinet is tegen “three strikes” wetgeving

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer het standpunt van het kabinet toegelicht met betrekking tot onder meer de wijzigingen in telecom-wetgeving door de EU.

 

Zoals ik al eerder berichtte (hier en hier) stemde het Europees Parlement (EP) op 6 mei 2009 in tweede lezing over de herziening van het Europese Telecompakket. Het EP heeft het wetgevingspakket aangenomen, inclusief amendement 138, betreffende de toegang tot internet. Het EP heeft daarmee een compromis verworpen dat in eerdere onderhandelingen tussen de Raad en het EP tot stand kwam.

 

Het EP had in eerste lezing met amendement 138 willen bereiken dat gebruikers door providers slechts na een rechterlijke uitspraak van internet mogen worden afgesloten. Het EP baseerde haar mening op de vrijheid van meningsuiting en informatievoorziening, zoals neergelegd in het Handvest van Grondrechten van de EU. Dit amendement werd echter niet overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in eerste lezing.

 

In tweede lezing werd dit amendement onderwerp van debat. Tussen vertegenwoordigers van de Raad en het EP kwam hierna in onderhandeling een voorlopig akkoord totstand, waarbij het wel mogelijk zou zijn om gebruikers zonder rechtertlijke tussenkomst af te sluiten van internet. Gebruikers zouden daarbij wel het recht op toegang tot de rechter moeten hebben, maar tussenkomst van de rechter was niet verplicht. Dit compromis werd door het EP uiteindelijk verworpen.

 

In de brief van Van Heemskerk wordt gesteld dat het Nederlandse kabinet sympathie heeft voor het amendement, omdat Nederland gebruikers beter wil beschermen tegen “al te lichtvaardig afsluiten”. Hij stelt dat een aanpak zoals in Frankrijk gebeurd op basis van de “three strikes you’re out”-wetgeving voor Nederland niet acceptabel is.

 

Voor de aanpak van gebruikers met kwaadwillende bedoelingen is een regeling voor afsluiting eveneens niet noodzakelijk, omdat er in Nederland een gedragscode tot stand is gekomen op grond waarvan internet providers op initiatief van opsporingsautoriteiten zelf actie ondernemen tegen strafbare feiten (de “notice and take down” gedragscode). Het amendement doorkruist zo’n gedragscode niet.


Van Heemskerk is wel van mening dat “het amendement verder moet worden verduidelijkt voordat er een definitief standpunt kan worden ingenomen. In het bijzonder zal duidelijk moeten worden in welke gevallen men wel en in welke gevallen men geen rechterlijke tussenkomst wil voorschrijven”.

 

De Raad zal zich nog formeel in tweede lezing, uiterlijk 16 oktober 2009, moeten uitspreken over het Telecompakket. Indien de Raad het amendement zal afwijzen, zal er geen akkoord in tweede lezing komen over het gehele wetgevingspakket. Indien dat het geval is, zal daarna verder onderhandeld moeten worden over het amendement, aangezien voor de rest van het Telecompakket overeenstemming is bereikt.

 

Lees hier de brief.

 

Lees hier het bericht.

 

 

 

 

Bron: nu.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Wouter Dammers

publicaties

Gerelateerde artikelen