020 530 0160

iPhone kapot binnen garantietermijn? Neem geen genoegen met een tweedehandsje!

Gepubliceerd op 14 juli 2016 categorieën 

Wat doe je als je iPhone kapot is gegaan binnen de garantietermijn? Dan klop je uiteraard aan bij Apple, zodat je zo snel mogelijk een nieuw exemplaar krijgt en aan de gang kan gaan met Pokemon Go het bellen en whatsappen van al je vrienden. Apple heeft echter als beleid je refurbished (‘tweedehands’) iPhones op te sturen. Kan je daar wat tegen doen?

Volgens de rechtbank te Amsterdam wel: in een vonnis van eerder deze maand oordeelde de betreffende rechter dat je in dergelijke gevallen ‘gewoon’ recht hebt op een nieuw exemplaar. Op de vraag of de iPhone voldeed aan de eisen die men daar redelijkerwijs aan mocht stellen oordeelde de rechter als volgt:

“Van een Iphone van € 799,00 mag een koper verwachten dat deze niet al na acht maanden onherstelbaar defect is, gelet op haar eigen garantieregeling van een jaar is ook Apple die mening toegedaan.”

Vervolgens oordeelde de rechter over de vraag wat het gevolg diende te zijn van deze non-conformiteit. Partijen waren het erover eens dat reparatie van de iPhone niet meer mogelijk was, en dat derhalve een vervangend exemplaar diende te worden verzonden. Over de vraag of een compleet nieuw exemplaar, of een refurbished exemplaar voldoende is in het kader van deze vervanging, oordeelde de rechter als volgt:

“Voor een antwoord op die vraag dient voornoemde wetsbepaling te worden uitgelegd conform de richtlijn waarop deze gebaseerd is. Dat is Richtlijn 1999/44/EG […]. Over de voor onderhavige casus relevante bepalingen heeft het Hof van Justitie […] als volgt geoordeeld:

Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

Naar het oordeel van de kantonrechter kan dit niet anders begrepen worden dan dat vervanging van een nieuw gekochte zaak die non-conform blijkt te zijn, dient plaats te vinden door aan de koper een nieuw exemplaar te verstrekken.”

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen