020 530 0160

Invoering kilometerheffing in strijd met privacy?

Gepubliceerd op 3 oktober 2008 categorieën 

In zijn advies over het wetsvoorstel, stelt het CBP dat de invoering van de kilometerheffing de privacy van automobilisten in gevaar brengen.

Het CBP wijst erop dat een te gedetailleerd beeld van het gedrag van automobilisten kan leiden tot een nationaal volgsysteem. (Het CBP wees bij de OV-Chipkaart ook al op het gevaar van een nationaal volgsysteem.)

Het CBP stelt voor om het wetsvoorstel op een aantal punten aan te passen, op zodanige wijze dat de gedetailleerde gedragsgegevens enkel worden gebruikt voor de berekening van het verschuldigde tarief en als zodanig – letterlijk – alleen in de auto worden opgeslagen. Ook stelt het CBP voor de auto niet continu te laten volgen.

Lees hier meer over het advies.

Bron: College Bescherming Persoonsgegevens
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen