020 530 0160

Huurdersvereniging Amsterdam en SOLV klagen de Staat aan om gluurverhoging

Gepubliceerd op 25 januari 2014 categorieën 

Huurdersvereniging Amsterdam (HA) spant met steun van 39 andere huurdersorganisaties uit het hele land een rechtszaak aan tegen de Staat. Op deze manier hoopt de HA een einde te kunnen maken aan de ‘gluurverhoging’ die in maart vorig jaar werd ingevoerd. SOLV staat de HA bij in deze zaak.

 

De HA is van mening dat de zogenaamde Wet huurverhoging op grond van inkomen (Huurwet) een ernstige inbreuk op de privacy van huurders oplevert. Onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Ombudsman delen deze mening. Deze instanties hebben daarom hun aanbevelingen kenbaar gemaakt aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Recent aangekondigde maatregelen van BZK rond het proces van het verstrekken van inkomensindicaties bieden de huurder echter geen soelaas.

 

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De Huurwet maakt het mogelijk dat de huurprijs van gereguleerde woningen verhoogd wordt met een extra percentage boven de inflatie wanneer de huurder een bepaald inkomen heeft. De Belastingdienst verstrekt de verhuurder een indicatie van het inkomen van de huurder, op basis waarvan de verhuurder de huurverhoging oplegt. Dat is een doorbreking van de geheimhoudingsplicht die de Belastingdienst heeft.

 

Privacyschending

Door de Huurwet komt inkomensinformatie in handen van een partij waar die informatie helemaal niet zou moeten komen, namelijk de (particuliere) verhuurder. Dit terwijl niet wordt gecontroleerd of de verhuurder de informatie gerechtvaardigd opvraagt en er geen waarborgen zijn om het verdere gebruik van die informatie door de verhuurder te controleren of te beperken.

 

Het gros van de huurders weet niet dat hun inkomen is opgevraagd en als zij dat wel weten, en erover klagen, dan worden zij door de Belastingdienst doorgestuurd naar de verhuurder. Die doet op zijn beurt niets met het bezwaar of stuurt de huurder door naar de Huurcommissie die hier niet tegen kan optreden. Althans, dat was de situatie vóór 22 januari.

 

Sinds deze datum heeft BZK enkele punten in het proces aangescherpt: Maken verhuurders misbruik van het portaal, dan moet de Belastingdienst dit voortaan melden bij het CBP, die hiervoor zal worden uitgerust met boetebevoegdheid. Het is echter onduidelijk hoe controle en toezicht op naleving hierop zal worden geregeld. Dit beschouwt de HA als een gemiste kans. Het meest kritisch staat de HA tegenover het feit dat huurders nu weliswaar worden ingelicht over indicatieverstrekking, maar pas nádat de verhuurder deze indicatie heeft gevraagd én gekregen. Huurders staan dus voor een voldongen feit. Ook wordt er in het nieuwe proces nog steeds geen enkele controle uitgevoerd of een inkomensverklaring opgevraagd wordt voor een gereguleerde of een niet-gereguleerde woning. Kortom: het proces wordt enigszins gestroomlijnd, maar inbreuk op de privacy van de huurder staat nog recht overeind.

 

De gluurverhoging betekent voor veel huishoudens een forse huurverhoging. De wet stelt een oplossing te zijn voor de vastgelopen huurmarkt én het scheefwonen tegengaan, maar de HA is van mening dat dit doel niet bereikt zal worden. De staat heeft dit ook niet met cijfers onderbouwd. Zij voelt zich in die mening wederom gesterkt door het oordeel van het CBP en de Ombudsman over de Huurwet. De gluurverhoging blijkt vooral dekking voor de verhuurdersheffing op te moeten leveren.

 

Procedure

De Huurwet is volgens de HA in strijd met het grondrecht op privacy. Met de procedure wil de HA ervoor zorgen dat de Huurwet van tafel gaat en dat er geen inkomensindicaties meer worden verstrekt aan verhuurders. De HA heeft voor de procedure de hulp ingeschakeld van SOLV. Deze week is de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank in Den Haag.

 

Steunbetuigers
De HA staat niet alleen in haar strijd tegen de gluurverhoging. Dankzij de (financiële) steun van de volgende huurdersorganisaties uit het hele land kunnen zij de juridische strijd aangaan.

 

Amsterdam

Buiten Amsterdam

Huurdersvereniging Centrum  

Huurdersvereniging Lansingerland

Huurdersvereniging Oost           

Huurdersvereniging Hoogvliet              

Huurdersvereniging de Baarsjes Bos en Lommer

Huurdersvereniging Woonbelang, Middelharnis         

Stichting Bewoners Organisatie Ymere           

Huurdersvereniging de Klink, Nijmegen          

Huurdersfederatie Alert            

Huurdersvereniging Zwartewaterwiede, Vollenhove

Huurgenoot

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

Huurdersvereniging  ZuiderAmstel     

Huurdersvereniging de Vijfhoek, Purmerend

Bewonersraad Rochdale          

Huurdersvereniging Woonbelang        

Huurdersvereniging de Pijp    

Huurdersvereniging de Bevelanden, Goes

Huurdersvereniging Oud West              

Bewonerskern Ymond, Beverwijk

Huurdersplatform Palladion

Huurdersvereniging Castricum             

 

Huurdersvereniging Het Slot, Capelle aan den IJssel

 

Huurdersplatform Westerkwartier, Groningen

 

Huurdersvereniging Sneek     

 

Huurdersvereniging Klaverhof, Alphen aan de Rijn

 

Huurdersvereniging Rond de Scholver             

 

Bewonersraad Patrimonium, Barendrecht

 

Huurdersraad Rhiant, Hendrik Ido Ambacht

 

HBO Tiwos,Tilburg       

 

Huurdersvereniging IJsselstein            

 

Huurdersvereniging Meppel  

 

HBO-TBV wonen, Tilburg          

 

Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn      

 

Huurdersvereniging Bergh ‘s Heerenberg       

 

Huurdersvereniging Graafstroom Molenwaard            

 

Anonieme huurdersvereniging

 

Stichting Huurdersbelangen Woonburg Walcheren

               

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Anke Verhoeven

publicaties

Gerelateerde artikelen