020 530 0160

House for sale: al weer een verkeerd begrepen WhatsApp zaak

Gepubliceerd op 11 juni 2018 categorieën 

In 2016 verschenen allerlei berichten dat je je niet via WhatsApp zou kunnen ziekmelden, volgens de rechter. Dat kon echter niet uit de uitspraak worden afgeleid, de rechtszaak betrof een a-typisch geval, zie https://www.solv.nl/weblog/telefonisch-ziekmelden-kan-ook-via-whatsapp/21033

Onlangs is er een uitspraak gewezen over het sluiten van een koopovereenkomst voor een woning via WhatsApp (Rechtbank Limburg 19 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3816). Ook dat zou volgens de rechter niet kunnen. Dat zegt bijvoorbeeld Jeremy de Vreede in een blog. Ook Arnoud Engelfriet blogde erover onder de suggestieve titel Via WhatsApp kun je geen huis kopen.
De rechter heeft echter niet aangegeven dat het onmogelijk is via WhatsApp een koopovereenkomst betreffende een woning te sluiten. Het is niet gezegd dat de rechter onder andere omstandigheden een dergelijke rechtshandeling via WhatsApp zou kwalificeren als ondertekening, maar Ik zal hier mijn reacties op die blog van Engelfriet plakken, waaruit duidelijk wordt dat de rechter dat wel zou moeten doen.
I – In de aangehaalde zaak zei de partij enkel via WhatsApp dat hij het helemaal met de overeenkomst zoals opgesteld eens was en dat de koper de volgende dag het ondertekende contract in zijn bezit zou hebben. Er wordt dus alleen een toezegging gedaan dat het ondertekende contract er morgen is. Nu, dat is dus blijkbaar niet zo. Lijkt me verder los staan van WhatsApp, althans, hoewel dat niet uit de uitspraak blijkt, zou lijkt me de uitspraak anders moeten zijn als via WhatsApp bijv. was gezegd “ik stem geheel in met het contract zoals dat er nu ligt en verklaar je de trotse bezitter van deze mooie woning”

II – Een WhatsApp bericht zou moeten volstaan, anno 2018, maar ook al 10 jaar terug, behalve dat toen WhatsApp er nog niet was, als rechtsgeldige ondertekening. Handtekeningen zijn immers vormvrij, een naam onder een e-mail is ook een rechtsgeldige handtekening, er is overigens wel jurisprudentie dat als de naam niet apart vermeld wordt het bericht niet als ondertekend geldt.

III – Al sinds de 1996 UNCITRAL model law on e-commerce wordt geschrift functioneel geinterpreteerd als ook elektronische informatie, hoewel deze model law geen directe werking heeft, zou de redenering meer dan 20 jaar later toch ook voor een sms/WhatsApp moeten opgaan.
IV – Ik weet niet hoe makkelijk je WhatsApp berichten kan manipuleren, eerlijk gezegd. Bij de notaris laat je desgewenst het bericht zien, of je kan ook de notaris alvast het App-bericht forwarden. Overigens, de vraag is waarom iemand het zou willen betwisten, weet ook niet waarom het in deze casus uiteindelijk misging, maar de formulering “je hebt morgen het contract” is juridisch slim/sluw, geen idee of dat bewust gedaan is.

V – Ik neem niet aan dat er enige twijfel over kan bestaan op welke overeenkomst de handtekening betrekking heeft. Dus de ondertekening staat tenminste functioneel geenszins los van het document. Het is wat anders dan met een pen de wilsuiting bekrachtigen door een betreffend document te ondertekenen, maar we leven in 2018 en dan is er veel variatie denkbaar, zeker langs elektronische weg.
VI – Tot slot is nog aardig te verwijzen naar Van Velten zijn afscheidsrede uit 2009 die ingaat op vergelijkbare kwesties: Klik zei de muis en weg was het huis: kanttekeningen bij de toenemende invloed van elektronisch rechtsverkeer op het Nederlandse onroerend goed stelsel en de gevolgen daarvan voor het consumentenrecht, alsmede voor de kadastrale registratie en de notariële ambtsuitoefening

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Arno

publicaties

Gerelateerde artikelen