020 530 0160

Het recht om een drone uit de lucht te schieten

Gepubliceerd op 24 mei 2017 categorieën 

Enkele dagen geleden heeft de kantonrechter uitspraak gedaan over het recht om ‘een drone uit de lucht te schieten’. Uiteraard bestaat er geen dergelijk recht, maar betrof het hier twee verschillende onrechtmatige daden van buren die al enige tijd niet meer bij elkaar over de vloer komen. Het ging hier om een man die met zijn drone boven het perceel van zijn buurman aan het vliegen was. Na later de filmopnamen van de drone te hebben bekeken, zag hij dat zijn buurjongen met een luchtbuks zijn drone had beschoten en deed meteen aangifte. Niet geheel onverwachts was er al langer sprake van ruzie tussen de buren, zo was er onder andere onenigheid over een erfdienstbaarheid, de parkeersituatie, een hekwerk en betonblokken.

 

Volgens de vader van de buurjongen met de luchtbuks schendt het vliegen met een drone over diens perceel de privacy van zijn familie. De rechter beaamt dit in een tussenvonnis en overweegt dat het vliegen met een drone, waarop een camera is bevestigd, boven het perceel van de buurman ertoe kan lijden dat de familie zich bespied voelt. Een handeling die als onrechtmatig wordt aangemerkt. De rechter heeft vervolgens de families de gelegenheid gegeven om door middel van mediation nader tot elkaar te komen. Hier is spijtig genoeg niets van terecht gekomen, waardoor de gedaagde in kwestie (de vader van de schutter) de rechter heeft gevraagd om vonnis te wijzen.

 

De rechtbank herhaalt hetgeen dat overwogen is in het tussenvonnis. Aan de ene kant betreft het beschadigen van de drone een onrechtmatige daad jegens de eigenaar van de drone. Aan de andere kant is er ook in zekere mate sprake van eigen schuld. Het doet er wat dat betreft niet toe of een drone daadwerkelijk aan het filmen is. Er is ook sprake van een onrechtmatige inbreuk op de privacy indien de bewoner zich bespied kan voelen, welke situatie zich voordoet als de bewoner in onzekerheid verkeert over de vraag of de drone filmbeelden registreert. 

 

Nu rest dus nog de vraag wat de veroorzaakte schade en de omvang van de vergoedingsplicht is. Rekening houdend met het feit dat er al langer sprake is van ruzie tussen de twee buren, komt de rechter tot het oordeel dat beide onrechtmatige handelingen samen de schade aan de drone hebben veroorzaakt. ‘Immers, wanneer geen inbreuk was gemaakt op de privacy van [gedaagde] had deze niet geschoten en wanneer [gedaagde] niet had geschoten was de drone niet beschadigd door het schot. In artikel 6:101 BW is opgenomen dat in een dergelijk geval de schade wordt verdeeld over beiden.’ Zodoende oordeelt de rechter dat ieder van partijen 50% van de schade dient te dragen.

 

Mooi opgelost zou je zeggen. Helaas zijn de partijen het daar niet mee eens. Zo betwist de schutter (diens vader) de hoogte van het gestelde bedrag, waardoor de drone-buurman de opdracht heeft gekregen om bewijs te leveren voor de geleden schade. Daarnaast moet hij iedere keer €250 betalen als hij weer met zijn drone over het terrein van de buurman vliegt en moet hij de door de drone gemaakte filmbeelden binnen veertien dagen aan de buurman verstrekken, met een dwangsom van €100 voor iedere dag dat deze niet geleverd worden.

 

Wat leren wij hier van? Het neerschieten van een drone met camera boven jouw eigen perceel mag, echter dien je wel 50% van de ontstane schade te vergoeden. Bekijk dus eerst even online hoeveel hij waard is.

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Remco Bakker

publicaties

Gerelateerde artikelen