020 530 0160

Het gebruik van Hyves en Google in sollicitatieprocedures

Gepubliceerd op 15 oktober 2009 categorieën , ,

Even Googlen en Hyven en je vindt wellicht meer informatie over een potentiële kandidaat-werknemer dan hij in eerste instantie over zichzelf zou willen prijsgeven. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) geeft in haar nieuwe Sollicitatiecode basisregels voor hoe werkgevers met eigenhandig op internet verzamelde informatie over potentiële werknemers zouden moeten omgaan.

 

De eerste regel van de nieuwe Sollicitatiecode houdt onder meer in dat de werkgever zich er van bewust dient te zijn dat informatie verkregen uit openbare bronnen als internet, niet altijd betrouwbaar is (art. 1.1). Een wijze les voor wie dit nog niet wist.

 

De Sollicitatiecode meldt verder dat de toekomstige werkgever die extra inlichtingen wil inwinnen over een sollicitant via internet, dat slechts mag doen voor zover die informatie direct verband houdt met de te vervullen vacature (art. 5.1). Daarbij mag het verkrijgen van aanvullende informatie geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Indien de internetzoektocht relevante informatie oplevert, moet de werkgever deze informatie én de bron daarvan, wel aan de sollicitant meedelen en met hem bespreken. Zo geeft artikel 5.1 van de nieuwe Sollicitatiecode de sollicitant de kans om de betrouwbaarheid van de bron en de gevonden informatie toe te lichten.

 

Ten slotte zijn de bewaartermijnen van de gegevens van solliciterende kandidaten in de Sollicitatiecode geregeld in overeenstemming met artikel 10 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Artikel 6.3 van de Sollicitatiecode meldt dat (schriftelijke) gegevens van sollicitanten, zoals de motivatiebrieven en  CV’s, binnen vier weken na de afwijzing teruggezonden of vernietigd dienen te worden, tenzij anders met de sollicitant is overeengekomen.

 

De NVP Sollicitatiecode is onder andere tot stand gekomen in overleg met de Commissie Gelijke Behandeling.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Martine Wubben

publicaties

Gerelateerde artikelen