020 530 0160

Het burgerservicenummer komt!

Gepubliceerd op 23 juli 2007 categorieën 

Het burgerservicenummer (BSN) zal naar verwachting in 2007 worden ingevoerd. Uw sofinummer heet dan het BSN. Vanaf dat moment krijgt iedereen die zich voor het eerst inschrijft in de gemeentelijke basisadministratie het BSN toegekend. Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer.


In de Wet algemene bepaling burgerservicenummer (Wabb) is vastgelegd dat overheidsorganisaties voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak gebruik kunnen maken van het BSN. De invoering van het BSN moet de doelmatigheid van de administraties van de overheid vergroten en de dienstverlening aan de burger verbeteren, met inachtneming van de eisen die daaraan worden gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Daarnaast kunnen organisaties bij wet verplicht worden gesteld het BSN te gebruiken. U heeft als werkgever bijvoorbeeld het BSN van uw werknemers nodig voor de afdracht van belasting en premie aan de belastingdienst.


Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht op de internetsite van het Agentschap Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten (Agentschap BPR) onder het kopje ‘ BSN’.

Bron: Wbp
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Christiaan Alberdingk Thijm

publicaties

Gerelateerde artikelen