020 530 0160

Google veroordeeld tot afgifte NAW gegevens

Gepubliceerd op 24 oktober 2008 categorieën ,

De rechtbank Amsterdam heeft Google onlangs veroordeeld tot het verstrekken van persoonlijke gegevens van een gebruiker van bepaalde Google webdiensten.

De feiten zijn als volgt. De eisende partij is in twee andere procedures verwikkeld: (i) een procedure tegen IM BV met betrekking tot de afwikkeling van aandelen, en (ii) een echtscheidingsprocedure.

De eisende partij is erachter gekomen dat bepaalde e-mails die aan hem zijn gericht automatisch zijn doorgestuurd naar mail adressen van IM BV, en naar een onbekend gmail adres.

Uit het vonnis blijkt dat de vrouw van de eisende partij bekend is geworden met de inhoud van vertrouwelijke aan de eisende partij verstuurde e-mails. Daarnaast heeft de vrouw van de eisende partij e-mails van de vriendin van de eisende partij, die aan hem zijn verstuurd, gelezen.

Volgens de eisende partij, moet de houder van het Gmail adres verantwoordelijk worden geacht voor de verdere verspreiding van de inhoud van e-mails. Google dient de gegevens van de gebruiker van dit Google-account dan ook te overhandigen aan eiseres.


De rechtbank overweegt als volgt. Een aanbieder van webdiensten kan onder omstandigheden gehouden zijn om de gevraagde gegevens van een gebruiker van die webdiensten te verstrekken aan rechthebbenden. Ten eerste moet daarvoor voldoende aannemelijk zijn dat sprake is van onrechtmatig handelen van de desbetreffende gebruiker en ten tweede dient buiten redelijke twijfel te zijn dat degene van wie de gevraagde persoonlijke gegevens ter beschikking dienen te worden gesteld ook daadwerkelijk degene is die zich aan dit handelen schuldig zou hebben gemaakt. In dat geval kan het zo zijn dat de privacybelangen van de betrokkenen bij het geheim houden van hun gegevens moeten wijken voor het belang van de rechthebbenden om tegen het onrechtmatig handelen op te treden.

Het feit dat iemand zich zonder toestemming klaarblijkelijk toegang heeft verschaft tot de aan eisen partij op zijn zakelijk e-mailadres gerichte e-mails levert op zich al een afdoend en voldoende vermoeden op dat onrechtmatig is gehandeld.  

Google heeft verder aangevoerd dat de eisende partij geen duidelijk, reëel, belang heeft bij de verstrekking van de door haar gewenste gegevens. Dit verweer wordt verworpen.

Volgens de rechtbank is aannemelijk dat het Gmail-adres ook is gebruikt om de inhoud van aan eisende partij gerichte e-mails aan derden te overhandigen. Dit levert misbruik op. De ernst van dit misbruik van het Gmail-adres en de gevolgen daarvan voor de eisende partij leveren een zo zwaarwegend belang op dat het belang van Google bij de bescherming van de privacygevoelige informatie van haar gebruikers in dit geval dient te wijken.

Lees hier de volledige uitspraak 

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen