020 530 0160

Gesloten dealernetwerk Batavus verboden

Gepubliceerd op 25 november 2004 categorieën 

De nieuwe dealercontracten van Batavus B.V., de bekende fietsenfabrikant uit Heerenveen staan dealers niet toe fietsen door te verkopen. Een daardoor gedupeerde wederverkoper, Bikemotion heeft nu met succes bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden gedaan gekregen dat Batavus dealers fietsen aan hem mogen blijven leveren, zie het vonnis van 25 november 2004.


 


De zaak speelt al vanaf 2001 toen Batavus het dealercontract met Bikemotion opzegde onder druk van Euretco Tweewielers B.V., een grote marktspeler in de fietsendetailhandel. Toen haalde Bikemotion bakzeil bij de President van de Rechtbank Leeuwarden toen hij voortzetting van de handelsrelatie met Batavus vorderde. De President vond toen dat Bikemotion ook nog via andere kanalen eenvoudig aan Batavusfietsen kon komen, hoewel dat misschien tegen een hogere prijs zou zijn.


 


Voor de toekomst wordt dat echter anders beoordeeld. In het dealercontract 2005 staat de volgende bepaling opgenomen:


 


 “(…)
2. Verkoopbeperkingen
2.1. De dealer zal geen Contract Producten verkopen aan wederverkopers die geen deel uitmaken van het reguliere Distributienetwerk. Het is hem wel toegestaan Contract Producten te verkopen aan andere Batavus-dealers die contractueel gerechtigd zijn dezelfde Contract Producten te voeren. Bij overtreding is Batavus gerechtigd aan de Dealer een boete op te leggen ter grootte van 40% van de netto inkoopprijs van de betrokken fietsen, onverminderd de overige rechten die Batavus heeft.


  


De Voorzieningenrechter vindt dat hiermee de toevoer van Batavusfietsen wordt afgesneden en beoordeelt dat als onbehoorlijk jegens Bikemotion. Batavus krijgt vervolgens het bevel haar dealers desgevraagd te ontslaan van de bovenstaande bepaling wanneer ze met Bikemotion zaken doen. Interessante vraag is of ook andere handelaren die geen dealer zijn van Batavus kunnen profiteren van dit vonnis…


 


* De handelaar is overigens op 30 oktober 2003 door dezelfde Voorzieningenrechter verboden op zijn website webpagina’s van Batavus te framen. Over dat vonnis heeft Christiaan Alberdingk Thijm in het blad Javi een artikel geschreven (Javi 2003-6).


 


 

Bron: Rechtbank Leeuwarden
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Doeko Bosscher

publicaties

Gerelateerde artikelen