020 530 0160

Geen verwarring tussen pilsmerken Kornuit en Kordaat

Gepubliceerd op 4 maart 2019 categorieën 

Eind 2018 kwam de supermarktconcern Lidl met de aankondiging van een nieuw pilsmerk genaamd Kordaat. In haar reclames laat Lidl weten dat er vanaf nu een verfrissend biertje voor kordate mannen bestaat. Deze reclame-uiting is in het kader van alle aandacht omtrent genderneutraliteit an sich al een opvallende keuze. Daarnaast roept de keuze voor de merknaam ook vraagtekens op. Zo kent bierbrouwer Grolsch al sinds 2013 een pilsmerk genaamd Kornuit. Laatstgenoemde was dan ook niet blij met de overeenstemmende merknaam van Lidl. Grolsch is van mening dat met de naam Kordaat merkinbreuk wordt gemaakt op haar oudere woord- en beeldmerk Kornuit. Grolsch besluit daarop het geschil voor te leggen aan de voorzieningenrechter Rotterdam.

In de onderhavige procedure is Grolsch uiteindelijk door de rechtbank in het ongelijk gesteld. De voorzieningenrechter oordeelt dat er met het jongere merk Kordaat geen merkinbreuk wordt gemaakt op het oudere merk Kornuit. Grolsch had de vordering onder meer gegrond op de bepaling uit sub b en c van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Voor sub b geldt dat voor merkinbreuk verwarring omtrent de herkomst van beide merken moet ontstaan bij de gemiddelde consument die deze producten normaliter koopt. Daarbij wordt gekeken naar de auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenissen van beide merktekens. De voorzieningenrechter is van mening dat de betreffende gelijkenissen geen verwarring veroorzaken bij het relevante publiek. Voor een begripsmatige vergelijking is van belang dat de betekenis van één van deze woorden bij een substantieel deel van het relevante publiek kenbaar is. Lidl, dat zich beroept op dit wezenlijke begripsmatige verschil, heeft niet aannemelijk gemaakt dat de betekenis van het woord Kornuit of Kordaat bij een substantieel deel van dit publiek bekend is. De beoordeling op grond van de betekenis van beide woorden blijft om die reden achterwege.

De rechter geeft wel een inhoudelijk oordeel over respectievelijk de auditieve en visuele gelijkenissen. Ondanks dat beide woorden met ‘Kor’ beginnen en eindigen op een ‘t’, acht de rechter deze auditieve gelijkenis te gering: de klemtoon bij beide woorden ligt op de tweede lettergreep en deze zijn volkomen verschillend qua klank. De rechter is voorts dezelfde mening toegedaan met betrekking tot de visuele overeenstemming: deze is te gering. De vordering op grond van sub b wordt afgewezen omdat de auditieve en visuele gelijkenissen geen aanleiding geven om te oordelen dat het relevante publiek in verwarring zal raken, aldus de rechter.  

Met betrekking tot de vordering op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE oordeelt de voorzieningenrechter eveneens dat geen merkinbreuk wordt gemaakt met het gebruik van het woord- en beeldmerk Kordaat. Deze sub c-bepaling dient bekende merken te beschermen tegen onder meer het onrechtmatig aanhaken van andere partijen bij een bekend merk. Daarvoor is in beginsel genoeg dat het betrokken publiek een verband legt tussen het oudere merk Kornuit en het jongere merk Kordaat. De beschermingsomvang is in dat opzicht ruimer dan onder sub b. Niettemin is de voorzieningenrechter van oordeel dat Grolsch niet aannemelijk heeft gemaakt dat het publiek dit verband ook daadwerkelijk zal leggen. Het enkel inbrengen van berichten op social media, waaruit dit verband zou moeten blijken, acht de rechtbank onvoldoende. Op social media kan immers niet worden vastgesteld wie deze berichten heeft geplaatst en kan tevens niet worden bepaald of deze berichten niet voortvloeien uit berichtgeving in de media. Een marktonderzoek had in dat opzicht meer op de weg gelegen, aldus de voorzieningenrechter.

De vorderingen van Grolsch worden zodoende in het voorlopig oordeel door de voorzieningenrechter afgewezen. Grolsch heeft laten weten dat zij deze week zal beslissen of het bedrijf mogelijk in hoger beroep gaat of een bodemprocedure start.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Jesse

publicaties

Gerelateerde artikelen