020 530 0160

Geen misleiding omtrent VITAMIN

Gepubliceerd op 21 april 2009 categorieën 

In haar beslissing van 16 april 2009, inzake een klacht gericht tegen de presentatie van het product Vitamin dat onder het merk Sourcy op de markt wordt gezet en de betreffende printreclame, wijst de Reclame Code Commissie (‘RCC’) de klacht af.

De RCC oordeelt onder meer dat:

Klager stelt dat de consument door de naam Vitaminwater en het gebruik van het merk Sourcy wordt misleid over het feit dat dit product geen bron/mineraalwater is, maar een frisdrank. De Commissie stelt voorop dat uit de naam Vitaminwater onmiskenbaar blijkt dat het om een samengesteld product gaat. Bij een samengesteld product kan, voor wat betreft de aard van het product en de gebruikte ingrediënten, niet uitsluitend van de productnaam worden uitgegaan, nu de productnaam in een dergelijk geval doorgaans slechts een indicatie van de belangrijkste ingrediënten en/of smaken geeft. De redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument moet geacht worden hiervan op de hoogte te zijn en zal om die reden de ingrediëntendeclaratie lezen voordat hij tot de aankoop van het product besluit.

Uit de ingrediëntendeclaratie blijkt dat aan Vitaminwater naast andere stoffen ook suiker is toegevoegd, waardoor het in feite een frisdrank is. Volgens adverteerder behoort Vitaminwater tot de productgroep “functional water” of “water+”. Naar het oordeel van de Commissie kan de gemiddelde consument inmiddels met het bestaan van deze specifieke productgroep bekend worden verondersteld. Adverteerder heeft onweersproken gesteld dat deze productgroep reeds vijf jaar bestaat en dat de gemiddelde consument op de hoogte is van het feit dat bekende bron/mineraalwatermerken ook dergelijke producten op de markt brengen.

Deze beslissing is in lijn met het zogenaamde Darbo-arrest van het Europese Hof van justitie (4 april 2000, C-465/98). In dat arrest ging het over de vraag of de vermelding “natuurzuiver” op het een etiket van een pot aardbeienjam misleidend was of niet, nu in de aardbeienjam ook niet-natuurlijke stoffen bevatte, zoals het geleermiddel pectine en sporen of residuen van lood, cadmium en pesticiden.

Het Hof overwoog dat om beoordelen of er sprake is van misleiding er ten eerste moet worden uitgegaan van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, omzichtig handelende en oplettende consument.

Er ten tweede van moet worden uitgegaan, dat de consument, wiens aankoopbeslissing wordt bepaald door de samenstelling van de betrokken producten, eerst de lijst van ingrediënten leest.

En dat in die omstandigheden deze gemiddelde consument door de vermelding “natuurzuiver” op het etiket niet kan worden misleid voor zover het betrokken levensmiddel het geleermiddel pectine bevat, nu de aanwezigheid daarvan naar behoren is vermeld in de ingrediëntenlijst (op de achterzijde) van de pot aardbeienjam.

Lees hier het bericht, de beslissing en hier het Darbo-arrest.

Bron: boek9.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Heerma van Voss

publicaties

Gerelateerde artikelen