020 530 0160

Europese privacytoezichthouders nog steeds kritisch over Privacy Shield

Gepubliceerd op 28 juli 2016 categorieën 

De Europese privacytoezichthouders zijn nog steeds kritisch over het Privacy Shield, op grond waarvan persoonsgegevens uit Europa mogen worden uitgewisseld met de Verenigde Staten. De Artikel 29-werkgroep, zoals de Europese toezichthouders gezamenlijk worden genoemd, hebben dat tijdens een bijeenkomst op 25 juli 2016 besproken.

In april vroeg de Europese Commissie de Artikel 29-werkgroep om een advies over het concept van het Privacy Shield uit te brengen. In een officieel statement liet de Artikel 29-werkgroep toen al weten sterke zorgen te hebben over de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de uitwisseling van persoonsgegevens. De Europese Commissie heeft daarop een deel van de kritiekpunten van de toezichthouders overgenomen en op 12 juli is de definitieve versie van het Privacy Shield aangenomen.

Maar zelfs na de gemaakte aanpassingen, kunnen er volgens de toezichthouders meerdere vraagtekens worden gezet. Met name ten aanzien van het ongericht verzamelen van persoonsgegevens en de ombudsman blijven de zorgen bestaan:

Het privacyschild biedt nog geen verzekering dat er geen sprake meer zal zijn van op grootschalige en ongerichte wijze verzamelen van persoonsgegevens afkomstig uit de EU door Amerikaanse inlichtingendiensten.

Door de Amerikaanse regering is weliswaar toegezegd dat de ombudspersoon haar taken objectief zal uitvoeren en niet op ontoelaatbare wijze zal worden beïnvloed, maar dit is niet formeel vastgelegd. Ook blijft er onduidelijkheid bestaan over de precieze bevoegdheden van de ombudspersoon en daarmee de effectiviteit.”

De eerste jaarlijkse controle van het Privacy Shield zal dan ook een belangrijk moment zijn om de efficiëntie van het Privacy Shield te beoordelen. De toezichthouders kijken er al naar uit en benadrukken nu al dat ze bij de evaluatie niet alleen zullen beoordelen of de resterende problemen zijn opgelost, maar ook of de waarborgen uit het Privacy Shield uitvoerbaar en doeltreffend zijn.

Bron: Autoriteitpersoonsgegevens.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen