020 530 0160

Europese Commissie: verscherpt voorstel inzake volledig afschaffen roamingkosten

Gepubliceerd op 28 september 2016 categorieën ,

Vorige week heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel gedaan met betrekking tot de regels die nodig zijn om de misbruik van de afschaffing van de roamingkosten in juni 2017 te voorkomen.

Roam like at home
De afschaffing van roamingkosten vanaf 15 juni 2017 binnen de EU heeft haar basis in de Verordening inzake open internet en roaming, die sinds 29 november 2015 van kracht is. Op grond van deze Verordening worden lidstaten verplicht roamingdiensten tegen binnenlandse prijzen aan te bieden. Dit regime wordt door de Europese Commissie aangeduid als het ‘roam-like-at-home regime’ (“RLAH regime”).

De Europese Commissie kreeg de taak om het RLAH regime uit te werken en bracht daartoe op 5 september 2016 een voorstel uit. Hierin was onder meer opgenomen dat gebruikers minimaal dertig dagen achter elkaar moeten kunnen roamen, alsook een beginsel van redelijk gebruik (‘fair use policy’). Enkele dagen later heeft Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, het voorstel weer ingetrokken vanwege de ontvangen feedback. Kennelijk vonden veel Europese providers het beginsel van redelijk gebruik niet ‘fair’, omdat providers meer roamingomzet zouden kwijtraken dan verwacht.

Nieuw voorstel
Vorige week kwam de Europese Commissie met een verbeterd voorstel. Besloten is dat er voor consumenten geen beperkingen in tijd (dus schrappen van de eerder voorgestelde termijnen) of volume mogen bestaan, wanneer zij gebruik maken van een mobiele telefoon in een andere lidstaat. Ook moet de nieuwe aanpak aan providers solide waarborgen bieden om zich te beschermen tegen mogelijk misbruik:

Met het huidige ontwerp kunnen we de roamingtarieven vanaf 15 juni 2017 afschaffen voor alle mensen die periodiek reizen binnen de EU, en ervoor zorgen dat mobiele providers de nodige instrumenten hebben om zich te beschermen tegen misbruik van de regels.”

Garanties providers
Met het nieuwe voorstel kunnen providers gebruikspatronen controleren om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van het RLAH regime. Een niet-uitputtende lijst van criteria omvat:

  • Verwaarloosbaar binnenlands verkeer ten opzichte van het roamingverkeer;
  • Lange inactiviteit van een SIM-kaart die hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, bij roaming wordt gebruikt;
  • Aanschaf en opeenvolgend gebruik van verschillende SIM-kaarten door dezelfde klant bij roaming;
  • Massale aankoop en doorverkoop van SIM-kaarten voor permanent gebruik buiten het land van de provider van de kaarten.

In dergelijke gevallen kunnen providers hun gebruikers waarschuwen, waarna providers eventueel kleine toeslagen kunnen opleggen. Bij onenigheid kan hulp worden ingeschakeld van nationale regelgevende instanties. In het laatste geval van de lijst kan waarschuwing uitblijven en kan de nationale regelgevende instantie direct worden ingelicht.

Vervolg
Het College van Commissarissen neemt – op basis van de feedback van Berec (het Europees verband van telecommunicatietoezichthouders), de lidstaten en alle betrokken partijen – het definitieve voorstel uiterlijk op 15 december 2016 aan, zodat er voldoende tijd is om roamingkosten per 15 juni 2017 af te kunnen schaffen.

Bron: ec.europa.eu
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen