020 530 0160

Europees Parlement: voorstel tot wetgeving robotica

Gepubliceerd op 19 januari 2017 categorieën , , ,

Robots evolueren zich in een razend tempo, en met deze groeiende markt wordt druk gezocht naar meer houvast voor de toekomst. De commissie juridische zaken (hierna: Commissie)  van het Europees Parlement komt daarom deze week met een rapport aan de Europese Commissie, waarin zij aanstuurt op en adviseert over nieuwe regelgeving met betrekking tot robots. In een kort interview met rapporteur Mady Delvaux belicht zij het belang van dit rapport en bespreekt  enkele belangrijke kernpunten.

Advies van de commissie

Standaardisatie

Europa is goed in het maken van robots. Niet alleen goed, zelfs een leider, aldus Delvaux. Om deze titel te kunnen behouden is internationale harmonisatie van technische normen van groot  belang. Verschillen tussen de lidstaten dienen te worden voorkomen en versnippering van de Europese interne markt zal moeten worden tegengegaan.

Aansprakelijkheid

Robots zijn tegenwoordig al in staat handelingen te verrichten gelijk aan een mens. Maar daar blijft het niet bij. Deze robots zijn tevens in staat te kunnen leren van eigen ervaringen en kunnen zelf besluiten nemen. Met de komst van deze zelflerende, autonome robot rijst de vraag bij wie nu de juridische aansprakelijkheid ligt. Deze robots kunnen niet meer worden gezien als enkel werktuigen van de mens en de gebruikelijke regels met betrekking tot aansprakelijkheid zijn niet langer toereikend. Nieuwe regels zullen moeten worden opgesteld waarbij moet worden gekeken op welke manier het mogelijk is machines deels of geheel aansprakelijk te stellen voor zijn acties.

Veiligheid

Een groot issue volgens Delvaux is de veiligheid en privacy. Robots functioneren o.a. door middel van data en uitwisseling van deze data. Robotbouwers zullen zorg moeten dragen voor het beschermen van privéinformatie en het gebruik van deze informatie op juiste wijze. Belangrijke vraagstukken hierbij zijn: wie heeft toegang tot deze informatie en hoe lang mag deze informatie worden bewaard? Naar het advies van de commissie zijn dit belangrijke vraagstukken om te bestuderen en dient hierop een passend antwoord te worden gevonden.   

Regelgeving

Met het rapport doet de commissie een voorstel tot het ontwikkelen van een nieuw juridisch kader voor de robots die nu op de markt zijn en op de markt komen binnen 10 – 15 jaar. De Europese Commissie wordt verzocht bij hun voorstel tot nieuwe robot gerelateerde wetgeving rekening te houden met door de commissie voorgestelde principes. Een robot is geen mens en zal nooit een mens worden, althans niet als het aan Delvaux en de commissie ligt. Naast een juridisch kader doet zij daarom ook een aanbeveling voor een ethisch kader voor het ontwerpen, produceren en het gebruik van robots. De mens mag enkel fysiek afhankelijk zijn van robots, niet emotioneel.

De commissie verzoekt de Europese Commissie een voorstel in te dienen voor een richtlijn met regelgeving voor robotica. Of deze nieuwe wetgeving er ook daadwerkelijk dient te komen, zal het Europees Parlement volgende maand over stemmen.   

Met dank aan Mirli Devilee

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen