020 530 0160

Eerste Kamer wil bewaarplicht verder beperken

In de eerste Kamer is vandaag een motie ingediend om het wetsvoorstel rond de bewaarplicht zodanig te wijzigen dat de bewaartermijn op zes maanden wordt gesteld. De Eerste Kamer overwoog daartoe dat door haar  aangezochte experts hebben betoogd dat er ernstige twijfels bestaan met betrekking tot de effectiviteit van de bewaarplicht van met name internetgegevens. Zo zou de effectiviteit afnemen naarmate de bewaartermijn langer wordt, terwijl de kosten voor ISP’s aanzienlijk toenemen.

 Daarbij komt dat de Richtlijn waarop het wetsvoorstel gebaseerd is (2006/24/EG) niet tot een langere bewaartermijn dan zes maanden verplicht.

 

Ook is een motie ingediend om het wetsvoorstel niet eerder inwerking te laten treden dan nadat de aan het wetsvoorstel ten grondslag liggende richtlijn is geevalueerd. Mogelijk worden bij die evaluatie namelijk ingrijpende wijzigingen in de richtlijn aangebracht, die tot een aanmerkelijke verlichting van de inspanningen van de ISP’s kunnen leiden. Aldus kan wordt voorkomen dat investeringen waartoe de ISP’s nu worden verplicht korte tijd later voor een belangrijk deel onnodig blijken te zijn geweest.

 

Bron: eerstekamer.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Doran Houthoff

publicaties

Gerelateerde artikelen