020 530 0160

EC: RFID technologie moet privacy respecteren

Gepubliceerd op 15 mei 2009 categorieën ,

De Europese Commissie heeft onlangs aanbevelingen opgesteld om te waarborgen dat alle ontwerpers en exploitanten van RFID-technologie het recht op privacy zullen respecteren.

RFID-chips (Radio Frequency IDentification) zijn kleine intelligente chips, die gegevens automatisch kunnen verwerken wanneer ze in de nabijheid van “lezers” worden gebracht die ze activeren, hun radiosignaal ontvangen en gegevens met ze uitwisselen. De chips kunnen onder meer gebruikt worden in toepassingen met betrekking tot ons dagelijks leven zoals koelkasten die laten weten wanneer een pak melk over datum is, buskaarten, toegangspasjes tot je kantoor en smartcards voor betalingen.

Volgens de Europese Commissie moet de Europese burger controle hebben over de intelligente chips. De aanbeveling wordt gedaan omdat de Europese Commissie verwacht dat de wereldmarkt (reeds meer dan 6 miljard stuks) voor RFID-technologie de komende tien jaar een vijfvoudige groei te wachten staan, en de chips tegelijk gemakkelijk kunnen worden gebruikt om het leven te vereenvoudigen.

De Europese burger moet echter goed op de hoogte zijn van de nieuwe technologie. Daarom heeft de Commissie krachtige aanbevelingen voor de industrie uitgebracht. De Europese consument moet erop kunnen vertrouwen dat zijn persoonlijke gegevens worden beschermd, ook in een veranderende technologisch omgeving. De Commissie streeft er dan ook naar dat de RFID-technologie het de consument mogelijk maakt controle te hebben over de veiligheid van zijn gegevens; dit is de beste garantie voor economisch succes. In de komende acht jaren zal het Europese aandeel in de wereldmarkt voor intelligente chips tenslotte 35% bedragen.” Aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor de Informatiemaatschappij en Media.

De Commissie heeft in haar aanbeveling de enkele beginselen vastgelegd, om de privacy en gegevens van burgers te beschermen. Zo stelt ze onder meer dat consumenten moeten weten of bepaalde producten met intelligente chips zijn uitgerust, en zo ja, dan moeten de chips automatisch, onmiddellijk en kosteloos worden gedeactiveerd, tenzij de consument daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, of indien het kleinhandelaren nodeloos belast.

Ook moet de consument informatie worden verschaft zodat ze duidelijk in kunnen schatten of hun persoonlijke gegevens, en zo ja welke, worden gebruikt.

Zie ook de publieke raadpleging van de Europese Commissie over de ontwikkeling en het gebruik van intelligente chips (of identificatie met behulp van radiogolven) van 2006, en de daarop in maart 2007 aangenomen mededeling.

De aanbeveling is via deze link te lezen.

Zie hier het bericht.

 

Bron: europa.ec.eu
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Wouter Dammers

publicaties

Gerelateerde artikelen