020 530 0160

“Druk nu op 1” geen schriftelijke overeenkomst

Gepubliceerd op 25 november 2014 categorieën 

Sinds 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor consumentenbescherming. Eén van deze nieuwe regels (6:230v lid 6 BW) bepaalt dat wanneer de telefoon gebruikt wordt met als doel het sluiten van overeenkomsten op afstand voor diensten, gas, elektriciteit, water of stadsverwarming, deze overeenkomst alleen schriftelijk rechtsgeldig tot stand kan komen. Dit betekent dat het bedrijf zijn telefonische aanbod moet bevestigen aan de consument die vervolgens schriftelijk hierop zijn/haar akkoord moet geven. Als dat niet gebeurt, komt er geen overeenkomst tot stand. 

 

Toch is deze nieuwe regel iets minder strikt dan op het eerste gezicht lijkt.  “Schriftelijk” betekent in deze context namelijk niet noodzakelijkerwijs “op papier”. Artikel 6:227a BW bepaalt dat, onder bepaalde voorwaarden, ook langs elektronische weg aan het schriftelijkheidsvereiste kan worden voldaan. Concreet betekent dit dat de overeenkomst ook  per e-mail kan worden gesloten.

 

In de parlementaire geschiedenis wordt over de regel van artikel 230v lid 6 BW onder meer het volgende opgemerkt:

 

Een overeenkomst die onder de reikwijdte van deze regeling valt, is pas geldig tot stand gekomen nadat de consument een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst op papier of in digitale vorm heeft ontvangen en hij vervolgens dit aanbod op eenzelfde wijze aanvaardt.

 

                En          

 

Op grond van artikel 6:227a BW geldt overigens dat onder de daar genoemde voorwaarden de overeenkomst ook op elektronische wijze tot stand kan komen. De handelaar kan dus ook, ter alternatief, een e-mail met het contract sturen. De consument zal dan per e-mail zijn instemming moeten geven, voordat aan het gestelde schriftelijkheidsvereiste is voldaan. 

 

Telecom aanbieder Pretium legt de bepaling echter nog veel breder uit, zo blijk uit de aflevering van TROS Radar van 6 oktober 2014. Volgens Pretium is ook aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan wanneer consumenten tijdens het telefoongesprek op een toets drukken. Door op bijvoorbeeld de 1 te drukken zou de overeenkomst langs elektronische weg tot stand zijn gekomen.

 

Het mag duidelijk zijn dat deze interpretatie van  artikel 6:230v lid 6 BW door Pretium onjuist is. Zoals hierboven aangegeven is het doel van het artikel juist om de  consument na het telefoongesprek de mogelijkheid te geven het aanbod nog een keer rustig door te nemen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Dit om te voorkomen dat men ongewild naar een andere aanbieder wordt omgezet.

 

De ACM heeft zich nu ook in de discussie gemengd. In  de toelichting op het schriftelijkheidsvereiste op de website van de ACM is nu de volgende paragraaf opgenomen.:

 

Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt niet voldaan als de ondernemer in het telefoongesprek, waarin hij het aanbod doet, de consument bijvoorbeeld vraagt:

          om op een bepaalde telefoontoets te drukken ter bevestiging van de overeenkomst; (…)

 

Het was voor Pretium natuurlijk al lang duidelijk dat een druk op de knop tijdens een telefoongesprek onvoldoende was. Hopelijk is de dienstverlening daar nu ook op aangepast.

 

Lees hier het bericht op DMCC  , hier de aflevering van TROS Radar en hier de website van de ACM.

Bron: DMCC, TROS Radar, ACM
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Thomas

publicaties

Gerelateerde artikelen