020 530 0160

Doorlinken nu wel handelsnaam

Gepubliceerd op 21 juli 2009 categorieën , ,

Douwe Linders berichtte eerder over een zaak omtrent doorlinken, waarbij de Amsterdamse voorzieningenrechter overwoog dat er geen sprake van handelsnaamgebruik.

De rechtbank Middelburg denkt daar kennelijk anders over. Zij overweegt in een domeinnaamzaak als volgt: “in casu presenteren gedaagden zich via internet met de betreffende handelsnaam, althans een zeer daarop gelijkende naam, en eisers presenteren zich met die handelsnaam via vermelding van de naam op briefpapier en enveloppen, zoals blijkt uit de producties bij de dagvaarding. De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam (…) mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven. “

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Menno Weij

publicaties

Gerelateerde artikelen