020 530 0160

De gezondheid van kinderen en jongeren monitoren? Eerst vragen!

Gepubliceerd op 31 augustus 2016 categorieën 

De gezondheid van kinderen en jongeren is belangrijk, daar zullen velen het over eens zijn. Ook de overheid ziet dit in. Daarom hebben veel gemeenten gezondheidsprojecten lopen om de gezondheid van kinderen en jongeren in de gaten te houden. Denk bijvoorbeeld aan een project dat als doel heeft overgewicht aan te pakken. Hierbij monitoren de gemeenten de gezondheid van de kinderen en jongeren. De scholen werken hieraan mee. In dat verband worden allerlei gegevens van de kinderen en jongeren verwerkt, zoals gewicht en lengte, en het is de vraag of de gemeente dit wel mag doen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in recent nieuwsbericht het een en ander verduidelijkt.

Toestemming

Gezondheidsgegevens vormen een bijzonder gevoelige vorm van persoonsgegevens en verwerking daarvan is dan ook aan strenge regels onderworpen. Deze regels houden veelal in dat uitdrukkelijke toestemming nodig is van de kinderen en jongeren of, indien ze jonger dan 16 jaar zijn, diens ouders. Deze toestemming is er pas indien de gemeente om toestemming vraagt en daarbij specifiek omschrijft welke gegevens waarvoor verwerkt worden en wat er met de gegevens gedaan wordt. Er is in ieder geval geen sprake van uitdrukkelijke toestemming indien de kinderen, jongeren of diens ouders een brief krijgen dat gezondheidsgegevens verwerkt gaan worden en dat je je kunt afmelden indien je het daar niet mee eens bent.

Heeft de gemeente de gezondheidsgegevens van kinderen en jongeren verzameld zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of van henzelf verzameld, dan moet de gemeente alsnog om toestemming vragen of de gegevens vernietigen indien toestemming uitblijft.

Rol van de scholen

Gemeenten kunnen zelf de gegevens verzamelen of scholen vragen om gegevens te verzamelen of te delen. Het kan zijn dat scholen slechts namens de gemeente het contact met de kinderen, jongeren of diens ouders onderhouden over de voortgang van het project. In dat geval verwerkt de school geen persoonsgegevens, zodat er ook geen regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

Bewaart de school echter de formulieren met de antwoorden over gewicht, lengte en motorische vaardigheden of voert de school namens de gemeenten testen uit waarvan zij de uitkomsten vastlegt, dan verwerkt de school wel persoonsgegevens en kan zij worden aangemerkt als bewerker. De bewerker is degene die de persoonsgegevens van kinderen verwerkt in opdracht van de gemeente. De gemeente moet in dat geval een bewerkersovereenkomst sluiten met de school en de school dient de gegevens te beveiligen.

Gaat de school de gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken dan moet zij in dat geval ook uitdrukkelijk toestemming vragen en aan de andere vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens voldoen.

Slot

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar website een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd voor gemeenten en scholen die in het kader van de gezondheidsprojecten gezondheidsgegevens van kinderen en jongeren verwerken en voor de kinderen, jongeren en diens ouders zodat zij op de hoogte zijn van hun rechten. En gemeenten en scholen weten zo hoe zij aan de wet kunnen voldoen.

Met dank aan Dewi Harkink

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen